Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 477: Ὁλλάντ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 477/Παρασκευή 23.10.2015
 
Ὁλλάντ
 
Εἶναι ἀποδεδειγμένος φίλος τῆς Ἑλλάδος καί ἡ χώρα του ἐπί δεκαετίες, ὅποιο κόμμα νά βρίσκεται καί ἐκεῖ καί ἐδῶ στήν ἐξουσία, ὑποστηρίζει ἔνθερμα τίς ἑλληνικές ἐπιδιώξεις. Ἔχουμε πολύ σημαντικά κοινά οἰκονομικά συμφέροντα, πού, καθώς εἴμαστε οἱ πολύ φτωχότεροι, εἶναι καθοριστικά γιά μᾶς. Θά ἔπρεπε λοιπόν ὅλοι πού ἔχουμε τήν αἴσθηση τῶν πραγμάτων – δηλαδή ἡ συντριπτική πλειοψηφία – νά τόν ὑποδεχθοῦμε στούς δρόμους μέ ἐνθουσιασμό κατά τήν ἄφιξή του.
Ἐπεκράτησε ὅμως ἡ μέριμνα γιά τήν προσωπική ἀσφάλειά του. Μήν ἀποπειραθῆ κανείς νά τόν δολοφονήση. Λόχοι ἀστυνομικῶν φρόντιζαν κανείς κοινός θνητός νά μήν τόν πλησιάση. Κινητοποιήθηκαν χιλιάδες ἀστυφύλακες πού ἔκλεισαν προληπτικά τούς δρόμους. Ἔτσι πέρασε χθές ἡ Ἀθήνα μιά τεράστια ταλαιπωρία. Ἄνθρωποι ἐμποδίστηκαν νά συμπληρώσουν τίς ἐργασίες πού εἶχαν προγραμματίσει, ἄλλοι νά πᾶνε στά νοσοκομεῖα γιά τήν τακτική θεραπεία τους.
Ὁ κίνδυνος εἶναι μέρος τῶν ἐπαγγελματικῶν βαρῶν τοῦ γάλλου προέδρου. Τόν ἔχει ἀποδεχθῆ μαζί μέ τό ἀξίωμά του καί κινεῖται στήν πατρίδα του μέ μιά ἐλάχιστη προσωπική φρουρά. Ἐνίοτε καί χωρίς διόλου. (Ὁ πρόεδρος Ντέ Γκώλ πού προσπαθοῦσαν νά τόν σκοτώσουν στήν ἀρχή οἱ ἀλγερινοί ἐπαναστάτες καί κατόπιν οἱ γάλλοι ἔποικοι καί οἱ ἀγανακτισμένοι στρατιωτικοί, λάτρευε τά bains de foule ὅπως τά ἔλεγε, νά μπαίνει δηλαδή μόνος του στίς ἀνθρωποθάλασσες πού τόν ὑποδέχονταν.) Γιατί ἐμεῖς τώρα νά μειώσουμε τήν χαρά τῆς τιμῆς πού ἔκανε μέ τήν ἐπίσκεψή του ὁ Ὁλλάντ, ἀναστατώνοντας τήν Ἀθήνα καί τά προάστια μέ ὑπέρμετρα μέτρα ἀσφαλείας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου