Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 484: Ἀνάγκη μιᾶς ἐπιλογῆς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 484/Παρασκευή 30.10.2015
 
Ἀνάγκη μιᾶς ἐπιλογῆς
 
Ἡ νέα μεθόδευση τοῦ Ἐρντογάν γιά νά ἀποσπάση περισσότερα λεφτά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τήν δέσμευση γιά τήν ἔνταξη τῆς Τουρκίας, εἶναι νά στέλνει μεγαλύτερα «δουλεμπορικά». Ὥστε ἀπό τήν μιά μεριά νά φορτώνει μεγαλύτερο βάρος στήν Εὐρώπη καί ἀπό τήν ἄλλη, ὅταν τά πλοῖα βουλιάζουν, νά παρουσιάζει ἡ τηλεόραση τήν ἐφιαλτική εἰκόνα περισσότερων πνιγμένων παιδιῶν.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τηρεῖ μιά μπερδεμένη στάση ἀπέναντί του. Ἀφ’ἑνός θέλει τήν σύμπραξη μαζί του γιά τήν καθυπόταξη τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. Ἀφ’ἑτέρου τήν φοβίζει ἡ σχέση, τήν ὁποία ἔχει ἀναπτύξει μέ τόν Πούτιν γιά τήν στήριξη τῆς ἐπεκτατικῆς προσπάθειας του.
Εἶναι ἀνάγκη νά βάλουν οἱ Εὐρωπαῖοι ὅλα τά δεδομένα στό χαρτί μέ σαφῆ ὑπολογισμό τοῦ κόστους καί νά ἀποφασίσουν ἄν θά ἀκολουθήσουν τήν γραμμή τῆς εὔτολμης ἀπόκρουσης ἤ τῆς παθητικῆς ἐγκαρτέρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου