Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 455: Ὄχι στίς ἀπεργίες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 455/Πέμπτη 01.10.2015
 
Ὄχι στίς ἀπεργίες
 
Σήμερα δέν κυκλοφόρησαν οἱ ἐφημερίδες. Δέν εἶχαν ἀπεργήσει οἱ συντάκτες τους, ἀλλά τό προσωπικό τῶν πρακτορείων τῆς διανομῆς τους πού μένει ἀπό καιρό ἀπλήρωτο. (Αὐτή εἶναι ἡ δεύτερη ἀπεργία τους.) Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ἐφημερίδων θά μετακυλήσουν τήν ζημιά πού ἔπαθαν ἀπό τήν ἀπεργία τῶν διανεμητῶν μέ περαιτέρω μείωση τῶν ἀποδοχῶν τῶν συντακτῶν καί μέ ἀπολύσεις. Αὐτές μέ τήν σειρά τους θά προκαλέσουν μείωση τῆς κατανάλωσης, οἱ ὁποῖες θά ὁδηγήσουν τελικά σέ ἀπεργία τοῦ προσωπικοῦ τῶν κλάδων πού τά προϊόντα τους θά παραμείνουν ἀζήτητα.
Ἡ περιγραφή αὐτή τῶν συνεπειῶν τῆς συγκεκριμένης ἀπεργίας ἔχει μεγάλη δόση ὑπερβολῆς, ἀλλά σκιαγραφεῖ τό γενικό κύκλωμα τῆς οἰκονομίας μας, ὅταν ἀπεργεῖ μία ὁμάδα καί πλήττεται μιά ἄλλη. Τό γενικό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι συρρικνώνεται ἡ παραγωγή σέ μία ἐποχή πού ἔχουμε ἀνάγκη νά τήν αὐξήσουμε σημαντικά γιά νά βγοῦμε ἀπό τήν δεινή οἰκονομική κρίση.
Τό δικαίωμα τῆς ἀπεργίας εἶναι κατάκτηση τοῦ νομικοῦ πολιτισμοῦ μας, πού ἔχει κατοχυρωθῆ καί στό Σύνταγμα. Σέ μιά χώρα ὅμως μέ πολιτική ὡριμότητα θά ἔκλειναν μιά συμφωνία νά σταματήσουν οἱ προσπάθειες διάσωσης μέ τήν ἁρπαγή κομματιῶν ἀπό μία πίττα πού διαρκῶς μικραίνει. Καί θά ἔκλειναν μιά γενική συμφωνία νά μήν κάνουν καμμία ἀπολύτως ἀπεργία ἐνόσω ἐξακολουθεῖ ἡ οἰκονομική κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου