Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 469: Ἀνατροπές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 469/Πέμπτη 15.10.2015
 
Ἀνατροπές
 
Τό νά εἶναι ἄλλο προγραμματισμένο καί ἄλλο νά πραγματοποιεῖται, δέν εἶναι σπάνιο φαινόμενο. Στήν σημερινή Ἑλλάδα ἔχει ὅμως γίνει ὁ κανόνας τῆς δημόσιας ζωῆς.
Ἡ κυβέρνηση ἔβαλε τόν λαό νά ἀποφασίση μέ 63% τό Ὄχι καί ἀμέσως μετά συνομολόγησε τό Ναί. Δηλώνει ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, ὅτι δέν θά περικοποῦν ἄλλο οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις, ἐνῶ μάλιστα θά ἀρχίσουν σέ λίγο νά ἀνεβαίνουν, καί κατόπιν καμουφλαρισμένες σέ ἀκατανόητες διατάξεις συνεχίζουν τήν πτώση τους ἤ θεσπίζεται ἡ «προσωρινή» ἀναβολή τῆς μείωσης.
Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀνάγκη ἀπό λεφτά λόγω τῆς ἀνικανότητας της στήν διαχείριση τῆς οἰκονομίας καί λόγω τῆς ἀνάγκης νά προσλαμβάνη καί ἄλλους δημοσίους ὑπαλλήλους γιά νά ἱκανοποιήση τήν ἐκλογική πελατεία της. Ἀλλά καί γιά νά ἀποκομίζουν τά «δωράκια» τους οἱ ἀνεπαρκῶς ἀμειβόμενοι λειτουργοί της. Θά παίρνει λεφτά ἀπό ὅπου μπορεῖ, ἔστω καί παρατείνοντας ἀντισυνταγματικά τόν χρόνο τῆς παραγραφῆς τῶν ὀφειλῶν τῶν ὑπηκόων της.
Στούς τελευταίους παρέχει συνδρομή ἡ ἰδιωτική ἐπιχείρηση. Ὁ κάθε ἐπιχειρηματίας ἀφοῦ μέ τά κέρδη του ἱκανοποιήση τίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐφόρου, καλύψη τίς ἀτομικές του ἀνάγκες καί πραγματοποιήση τίς δέουσες ἀποσβέσεις, ἔχει τήν δυνατότητα τό ὑπόλοιπο νά τό διαθέση στήν φιλανθρωπία. Νά συντηρῆ εὐαγῆ ἱδρύματα, νά στήνη συσσίτια πού μοιράζουν δωρεάν φαγητό, ἀκόμη καί νά δίνη ἐλεημοσύνες στούς φτωχούς πού τοῦ ἁπλώνουν τό χέρι στούς δρόμους. Ὅσο πιό πλούσιος εἶναι, τόσο πιό πολλά χρήματα μπορεῖ νά διαθέτη γιά καλούς σκοπούς. Ὁ πιό καλός φίλος τοῦ φτωχοῦ μπορεῖ νά εἶναι στίς μέρες μας ὁ καπιταλιστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου