Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 456: Ἡ ἀγνόηση τοῦ Ἰσραήλ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 456/Παρασκευή 02.10.2015
 
Ἡ ἀγνόηση τοῦ Ἰσραήλ
 
Ὁ Τσίπρας στήν Νέα Ὑόρκη συνέδεσε τήν διπλωματική ἱκανότητά του μέ ἕναν ἔνθερμο φιλειρηνισμό. Μέ τήν τουρκική ἀντιπροσωπεία συζήτησε γιά τήν ἐνίσχυση τῆς οἰκοδόμησης μέτρων ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης. Προσκάλεσε τόν παλαιστίνιο ἡγέτη νά ἔρθη στήν Ἀθήνα καί θά ἀνταποδώση αὐτήν τήν ἐπίσκεψη μέ δική του ἐπίσκεψη στήν Ραμάλα. Ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων κανόνισε καί μέ τόν αἰγύπτιο πρόεδρο, μέ τόν ὁποῖον οἱ Ἑλλαδῖτες καί οἱ Κύπριοι ἔχουμε κοινά συμφέροντα γιά τήν ἐκμετάλλευση τῆς ΑΟΖ.
Ἀλλά τήν διασφάλιση τῆς ἀξιοποίησης τοῦ πλούτου τῆς ΑΟΖ δέν μπορεῖ νά προσφέρη ὁ αἰγυπτιακός στόλος, οὔτε τά μέτρα ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἐρντογάν. Μέχρι τώρα, ἦταν ἡ μεγάλη στρατιωτική ὑπεροχή τοῦ Ἰσραήλ ἔναντι τῆς Τουρκίας πού ἀναχαίτιζε τήν διάθεση της νά ἐπέμβη δυναμικά στήν ΑΟΖ. Ἐπίσκεψη του στό Ἰσραήλ δέν ἐξήγγειλε ὁ Τσίπρας, οὔτε συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό του. Τόν ἀγνόησε. Καί μέ μιά ἑλληνική κυβέρνηση πού δέν στρατεύεται κατά τῆς ἀραβικῆς τρομοκρατίας, τό Ἰσραήλ εἶναι ἀπρόθυμο νά διατηρήση τήν ἄτυπη συμμαχία πού εἶχε συνάψει μέ τίς προηγούμενες ἑλληνικές κυβερνήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου