Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 468: Τό μαρτύριο στίς τράπεζες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 468/Tετάρτη 14.10.2015
 
Τό μαρτύριο στίς τράπεζες
 
Εἶναι σάν νά εἴχαμε ἄλλοτε ἰδιωτικές πετρελαιοπηγές, οἱ ὁποῖες βυθίστηκαν κάτω ἀπό τό χῶμα καί ἔχουν γίνει μιά μεγάλη λίμνη. Ἡ πίεση τῆς γῆς στέλνει καθημερινῶς μικρές ποσότητες πετρελαίου στήν ἐπιφάνεια. Τό κράτος κρατᾶ τό μερίδιο πού θέλει καί μᾶς μοιράζει τό ὑπόλοιπο βάσει ἑνός πολύπλοκου καί μεταλλασσόμενου σχήματος.
Οἱ τράπεζες πού ἔχουν λάβει τήν ἐντολή γιά τήν ἔκδοση τῶν διατακτικῶν τῆς παραλαβῆς του κάνουν οἰκονομία σέ προσωπικό, ἀλλά καί κάποτε παθαίνουν ἐμπλοκή τά ἠλεκτρονικά τους καί σταματοῦν νά ἐξυπηρετοῦν τούς πελάτες. Ἔτσι ἡ μετάβαση καί ἡ ἀναμονή στίς τράπεζες ἔχει γίνει ἕνα μαρτύριο.
Χρειάζεται νά καταργηθῆ ἡ περίπλοκη τραπεζική διαδικασία. Τά ἀποθέματα, γιά λεφτά φυσικά μιλᾶμε, εἶναι τεράστια. Ἀλλά εἶναι κρυμμένα σέ σεντούκια καί σέ στρώματα. Ἄν μᾶς ἄφηναν ἐλεύθερους νά σηκώνουμε καί νά καταθέτουμε κατά βούλησιν, ἐπειδή στό ταμεῖο τῆς τράπεζας δέν κινδυνεύουν νά ληστευθοῦν καί ἀποφέρουν καί τόκο, θά γέμιζαν λεφτά οἱ τράπεζες. Θά δάνειζαν λοιπόν ἄνετα τίς ἐπιχειρήσεις καί ὁ τόπος θά ἔπαιρνε τόν δρόμο τῆς ἀνάκαμψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου