Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 464: Παρα-κυβερνητική διάσταση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 464/Σάββατο 10.10.2015
 
Παρα-κυβερνητική διάσταση
 
Κοινοβουλευτικό νεωτερισμό, πού εἰσήγαγε ἡ ἀπελθοῦσα μακαρίως Ζωή, εἶναι νά κάνει προγραμματικές δηλώσεις ἅμα τῆ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς. Ὁ κ. Βούτσης δέν περιορίστηκε σέ εὐχαριστίες γιά τήν τιμή πού τοῦ ἔκανε ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία καί στήν διαβεβαίωση τῆς ὑπερκομματικότητας μέ τήν ὁποίαν θά ἀσκήση τό ἔργο του, ὅπως ἔκαναν οἱ παλαιοί. Μίλησε διά μακρῶν γιά τίς ἀρχές πού θά ἀκολουθήση στήν ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων του, ἄν καί αὐτές ὁρίζονται μέ σαφήνεια ἀπό τό Σύνταγμα καί τόν Κανονισμό τῆς Βουλῆς, καί ἐξέθεσε τίς μεταρρυθμίσεις πού ἑτοιμάζει στήν διάρθρωση τῶν ὑπηρεσιῶν πού ὑπάγονται στήν ἁρμοδιότητά του.
Ἔτσι ὁ δεύτερος τῆς τάξει πολιτειακός παράγων ξεπέρασε τούς περιορισμούς τῆς συνταγματικῆς ἀποστολῆς του καί προχωρεῖ σέ (παρα)κυβερνητικό ἔργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου