Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 473: Ἀπόψεις

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 473/Δευτέρα 19.10.2015
 
Ἀπόψεις
 
Ὁ παλιός καλός μας φίλος Πάνος Τριγάζης στήν Αὐγή τῆς Παρασκευῆς εἶχε ἕνα ἄρθρο γιά τό Κίνημα τῆς Μή Βίας κατά τήν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Δέν ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Γερμανοί δέν κατεῖχαν μέ τήν βία τήν Ἑλλάδα. Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες τούς πολεμοῦσαν χωρίς βίαια μέσα. Ὁ ¨ἑνωμένος μαζικός λαϊκός ἀγώνας¨ εἶχε τό 1943 ἐπιτύχει τήν αὔξηση τῆς διανομῆς ψωμιοῦ μέ γενική ἀπεργία. Γιά τόν ἔνοπλο ἀγώνα τοῦ ἡρωϊκοῦ ΕΛΑΣ κατά τοῦ κατακτητή δέν μᾶς λέει λέξη ὁ Πάνος. Ἀλλά ἄν αὐτός γινόταν μέ μέσα εἰρηνικά, σέ τί συνίστατο ἡ ἡρωϊσμός του;
Οὔτε τόν ἐμφύλιο ἀναφέρει, ὁ ὁποῖος ξέσπασε στήν καρδιά τῆς ἐχθρικῆς Κατοχῆς. Καί ὅμως τά θύματά του, τούς ὁμήρους πού σφαγίασε ἡ ΟΠΛΑ, τούς ΕΛΑΣῖτες πού ἐξετέλεσαν οἱ γερμανοτσολιάδες τούς θυμοῦνται καί τούς κλαῖνε ὥς τά σήμερα καί οἱ δύο πλευρές.
Τό ἄρθρο τοῦ Πάνου παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατί εἶναι ἤδη, δυστυχῶς, μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σύριζα. Τό κόμμα πού μᾶς κυβερνᾶ φαίνεται νά ἔχει  μεταβάλει τόν μῦθο του, ὅτι ἦταν ὁ ΕΛΑΣ πού ἀπελευθέρωσε μέ μεγάλη θυσία αἵματος ἀπό τούς Γερμανούς τήν Ἑλλάδα, καί προσπαθεῖ τώρα νά πείσει τούς ἀκραίους ὀπαδούς του νά ἐξακολουθήσουν νά τό στηρίζουν νομιμοφρόνως καί νά μήν προσφύγουν σέ μιά σταλινικοῦ τύπου βίαιη ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου