Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 470: Στρατηγικές σκιές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 470/Παρασκευή 16.10.2015
 
Στρατηγικές σκιές
 
Οἱ ζωγράφοι τοῦ 19ου αἰώνα γιά νά μήν γίνονται τολμηρά τά γυμνά τους καί ἐπειδή τό φύλλο συκῆς μαρτυροῦσε χονδροειδῶς τήν ἀπόκρυψη, ἔρριχναν σκιές πάνω στά στρατηγικά σημεῖα. Ὅτι ἦταν δηλαδή ὁ φωτισμός πού ἔκανε ἀόρατες τίς περιοχές τοῦ σώματος πού ἦταν ἄσεμνο νά φαίνονται.
Οἱ πολιτικοί τοῦ 21ου αἰώνα κάνουν τό ἴδιο σήμερα μέ τό μεταναστευτικό πρόβλημα. Θέλουν νά δίνουν ἄσυλο στούς μετανάστες, ἀλλά θέλουν καί νά μήν κατακλύσουν αὐτοί τίς χῶρες τους. Ἡ FRONTEX συνεχίζει νά ἀπαγορεύη τήν διάβαση στόν Ἕβρο, ἀλλά στά νησιά τοῦ Αἰγαίου χρησιμεύει ὡς γραφιᾶς τῶν δηλώσεων ἄφιξης τῶν μεταναστῶν.
Τώρα προσπαθοῦν οἱ ἑταῖροι μας νά μᾶς πείσουν νά κάνουμε κοινές θαλάσσιες περιπολίες μέ τούς Τούρκους. Γιά νά συνεχίσουμε νά διασώζουμε τούς μετανάστες πού φθάνουν ἐκεῖ μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἤ γιά νά τούς ὑποχρεώνουμε νά ἐπιστρέφουν στά τουρκικά παράλια ἀπό ὅπου ἡ Τουρκία κακῶς δέν τούς ἐμποδίζει νά φύγουν: οἱ ταγοί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀποφεύγουν τήν ἀπάντηση μέ ἀόριστες διατυπώσεις στά ἐπίμαχα σημεῖα.
Ἡ κρίση τοῦ μεταναστευτικοῦ εἶναι καί κρίση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου