Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 480: «Παγκοσμίου κύρους πολιτιστικό Νταβός»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 480/Δευτέρα 26.10.2015
 
«Παγκοσμίου κύρους πολιτιστικό Νταβός»
 
Θά πῆρε μεγάλη σύγχυση ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Δ. Μάρδας διαβάζοντας χθές τό ἄρθρο πού σχολίαζε τήν ἰδέα του νά δημιουργήση τό «Νησί Τεχνῶν καί Φιλοσοφίας».
Τό ἄρθρο ἀναλύει τήν πρόταση του νά μετατρέψη μιά νησίδα πού εἶναι ἀκατοίκητη σήμερα σέ παγκόσμιο κέντρο Πολιτισμοῦ. Νά χτίση ἡ κυβέρνηση συνεδριακά κέντρα, ἕνα ἀρχαῖο θέατρο, ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα μέ μίνι-μάρκετ γιά τούς παρεπιδημοῦντες, ὅλα κατασκευασμένα «βιοκλιματικά, οἰκολογικά καί ἀειφορικά». Καί νά προσκαλέση νά χτίσουν ἐκεῖ δικές τους πολιτιστικές ἑστίες ὅλα τά κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ.
Αὐτή ἡ ἀστρονομικῆς δαπάνης ἐπένδυση πού σχεδιάζει ὁ ὑπουργός, θά ἔχει στόχο νά παρασύρη τούς πολιτιστικούς προσκυνητές τῆς Αἰγιλείας (ὅπως ἀποκαλεῖται τό νησί) στό νά γίνουν τουρίστες. Ἀφοῦ ἀποθαυμάσουν ἐκεῖ τίς ἀπομιμήσεις τῆς ἀρχαίας τέχνης, πῶς δέν θά ἐπιθυμήσουν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Παρθενῶνα, τό Σούνιο, τήν Κόρινθο, τήν Ρόδο νά δοῦν τά πρωτότυπα; Ὁπότε καί θά συμπαρασύρουν τό ρεῦμα τῶν κοινῶν τουριστῶν σέ παλιρροιακό κύμα. Θά ξοδέψουμε λοιπόν τώρα μερικά δισεκατομμύρια, ἀλλά ὁ τουρισμός σέ λίγα χρόνια θά ἀποφέρη στήν ἐθνική οἰκονομία πολλαπλάσια.
Αὐτό ὅμως πού θά τόν σκύλιασε τόν ρέκτη ὑπουργό, (ὑφυπουργό τόν λέει τό ἄρθρο) εἶναι ὅτι ἡ ἐφημερίδα πού περιγελᾶ τίς φαντασιώσεις του, εἶναι ἡ ἐφημερίδα τοῦ κόμματός του, ἡ «Αὐγή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου