Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 472: Μείωση ἤ αὔξηση τῶν συντάξεων;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 472/Κυριακή 18.10.2015
 
Μείωση ἤ αὔξηση τῶν συντάξεων;
 
Ἡ κοινωνία μας ἔχει γαλουχηθεῖ μέ τήν ἀντίληψη, ὅτι ὅταν κάποιος βγαίνει στήν σύνταξη πρέπει νά ἀρκεῖται σέ λιγότερα λεφτά. Διότι τά παίρνει χωρίς νά τά δουλεύη. Διότι ἔχουν μεγαλώσει τά παιδιά του καί δέν ξοδεύει γι’αὐτά.
Ἄν σκεπτόταν λογικά ἡ κοινωνία μας, θά ἔπρεπε νά ἰσχύη τό ἀντίθετο. Τήν ἡμέρα πού παύει κανείς νά εἰσπράττη μισθό, νά μήν παίρνη σύνταξη πού νά ἀναπληρώνη μέρος τῆς ἀπώλειας του, ἀλλά νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό αὐτόν. Διότι μέ τήν ἡλικία ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἀρρώστειες του, χρειάζεται λοιπόν περισσότερα φάρμακα ἀπό αὐτά τά ὁποῖα δέν τοῦ καλύπτει τό ἀσφαλιστικό ταμεῖο. Χρειάζεται νά ἔχη στό πλευρό του εἰς πρώτην ζήτησιν τήν Οὐκρανή, πού τόν συγκρατεῖ νά μήν πέφτηι. Χρειάζεται νά χρησιμοποιῆ ταξί, γιατί δυσκολεύεται νά ἀνεβαίνη τά σκαλοπάτια τῶν λεωφορείων. Χρειάζεται νά ἐπιδοτῆ τά ἐγγόνια του πού δέν βρίσκουν δουλειά.
Ἡ αὔξηση τῶν συντάξεων εἶναι ἡ σωστή ρύθμιση. Ἀλλά μήν περιμένετε, ὅτι θά τήν υἱοθετήση ἡ κυβέρνηση Τσίπρα, πού προεκλογικά μᾶς εἶχε τάξει αὔξηση τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων. Τό ἔλεγε περιμένοντας, ὅτι καί μόνο ἡ ἄνοδος της στήν ἐξουσία καί τό σκίσιμο τῶν Μνημονίων θά αὔξανε τό ἐθνικό εἰσόδημα, ἄρα καί τήν δυνατότητα της νά κάνη κοινωνικές παροχές. Ἔπεσε ἔξω στήν προεκτίμηση τῆς κυβερνητικῆς ἱκανότητας της. Πρέπει λοιπόν νά περιμένουμε καί στό συνταξιοδοτικό πότε θά μᾶς ἀδειάση τόν τόπο. Ἄς μήν εἶναι μακρυά αὐτή ἡ ἡμέρα. Ἤ ἄς ἀνασκουμπωθοῦμε νά τήν ἐπιταχύνουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου