Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 667: … τά τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τά τοῦ Θεού τῶ Θεῶ…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 667/Παρασκευή 30.09.2016
 
… τά τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τά τοῦ Θεού τῶ Θεῶ…
 
Ὅλοι ὅσοι πᾶνε στά σχολεῖα δέν εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Φοιτοῦν σ’αὐτά καί μωαμεθανοί, καθολικοί, ἄθεοι καί ὀπαδοί ἑνός πλήθους μικροομάδων πού δέν συμμερίζονται τίς πεποιθήσεις τῆς ὀρθόδοξης πλειοψηφίας. Τό ὅτι τούς ὑποχρεώνει τό κράτος νά ἐπαναλαμβάνουν στό μάθημα πράγματα πού ἀποκρούουν ἀποδίδει μία κατάσταση ἀνελεύθερη καί χωρίς οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα.
Χρειάζεται, λοιπόν, νά μετατρέψουμε τόν θεολογικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ γνωσιολογικό. Ὅτι γίνεται μέ τήν φιλοσοφία καί τήν τέχνη.
Ἡ καλλιέργεια τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν ὀρθοδόξων καί ἡ κατήχηση ἐκείνων πού τό ἐπιθυμοῦν πρέπει νά εἶναι ἔργο τῆς ἐκκλησίας.
Εἶναι καιρός νά γίνη αὐτή ἡ κατανομή μεταξύ κυβερνώντων καί ἱεραρχών, ὥστε νά ἀποφύγουμε μέσα στόν 21ο αἰῶνα μαζί μέ τά ἄλλα τρέχοντα δεινά τόν διχασμό ἑνός θρησκευτικοῦ πολέμου.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 666: Τράμπ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 666/Τετάρτη 28.09.2016
 
Τράμπ
 
Ὁ νικητής στό πρῶτο Ντημπαίητ συγκεντρώνει συνήθως τό ρεῦμα πού τοῦ δίνει τήν προεδρία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.
Στήν τηλεοπτική ἀναμέτρησή τους ἡ Χίλαρυ ἀπέδειξε γιά μιά φορά ἀκόμη τήν πολιτική της ἱκανότητα καί ὁ Τράμπ τήν δημαγωγία του. Ὅτι εἶναι πρόθυμος νά πῆ ὁ,τιδήποτε θά τοῦ φέρη ψήφους. Εἶναι ἀδυναμία του, ὅτι ἔχει μικρότερη ἀπήχηση ἀπό τό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πού τόν ἐξέλεξε ὡς ὑποψήφιο.
Ὅπως εἶχε πεῖ κάποτε ὁ διάσημος άγγλος πολιτικός Μπήβαν, εἶναι δυστύχημα, ὅτι τόν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. ἐκλέγουν μόνον οἱ Ἀμερικανοί, ἐνῶ οἱ ἀποφάσεις του ρυθμίζουν τήν τύχη ὅλου τοῦ κόσμου.
Στίς ἐκλογές πού θά γίνουν στίς 8 Νοεμβρίου ἡ ἐπικράτηση τοῦ Τράμπ δείχνουν τά πράγματα ὅτι ἀποκλείεται. Μέ τήν Χίλαρυ Κλίντον στό τιμόνι δέν θά κινδυνεύσουμε ἀπό τά κύματα.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 665: Νά σώσουμε τήν γλῶσσα μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 665/Δευτέρα 26.09.2016
 
Νά σώσουμε τήν γλῶσσα μας
 
Τά Ἑλληνικά δέχονται μία ἐπίθεση ἀπό πολλές κατευθύνσεις.
Ἀπό τήν κεφαλαιοκρατία ὑφίστανται μία εἰσβολή ἀμερικανικών ἐκφράσεων καί φτιαχτῶν ὅρων πού ἐκτοπίζουν ἄρτιες ἑλληνικές λέξεις.
Ὁ μαχητικός ἀριστερισμός πραγματοποιεῖ γλωσσικές εἰσαγωγές γιά νά ὑπογραμμίση τόν διεθνιστικό χαρακτῆρά του.
Λεξιπενία μεταδίδουν τά σχολεῖα γιά νά περιορίσουν τόν κόπο τῆς διδασκαλίας.
Ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἐφιαλτική. Ὁ Λένιν εἶχε πεῖ ὅτι ἄν θέλης νά καταστρέψης ἕναν λαό νά τοῦ πάρης τή γλῶσσά του. Ἡ δική μας ἔχει δώσει φωνή σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί τιμή τεράστια στό ἔθνος μας. Πρέπει μέ ὅλη τή δύναμή μας νά τήν διαφυλάξουμε.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 664: Δημοπρασία - ἀλαλούμ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια με ἀριθμό 664/Σάββατο 24.09.2016
 
Δημοπρασία - ἀλαλούμ
 
Βγῆκε ἤδη ἀπό τό παιχνίδι ὁ ἕνας ἀπό τούς ὀνομασθέντες προσωρινούς ὑπερθεματιστές, ἐπειδή δέν κατάφερε νά καταθέση τά λεφτά τῆς πρώτης δόσης πού συνεπαγόταν ἡ προσφορά του. Τήν σειρά του παίρνει ὁ πρῶτος ἐπιλαχών τῆς πλειοδοσίας γιά τήν τελευταία (τέταρτη) ἄδεια.
Ἐνῶ οἱ τέσσερις ἐκπλειστηριασθεῖσες ἄδειες εἶχαν τά ἴδια ἀπολύτως ἀντικείμενα – τό δικαίωμα στήν ἐκπομπή – τά τιμήματα πού ἀνέλαβαν νά πληρώσουν οἱ ὑπερθεματιστές διαφέρουν μεταξύ τους. Ἡ διαδικασία πού μεθόδευσε ἡ κυβέρνηση, μυστική καί περίπλοκη, παραβιάζει κατάφωρα τό κράτος δικαίου.
Οἱ κυβερνητικοί ἀπολογητές λένε, ὅτι ἔτσι θά εἰσρεύσουν περισσότερα χρήματα στό κρατικό ταμεῖο. Οἱ προσωρινοί πλειοδότες ὅμως θά θέλουν τήν διαφορά αὐτή νά μήν τήν πληρώση ἡ τσέπη τους. Ἡ ὑπόθεση θά πάη στά δικαστήρια καί θά καταρρεύση ὑπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν της.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 663: Ἐλευθερουδάκης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 663/Πέμπτη 22.09.2016
 
Ἐλευθερουδάκης
 
Τό βιβλιοπωλεῖο στήν Πλατεῖα Συντάγματος (διασταύρωση Καραγεώργη τῆς Σερβίας καί Σταδίου) ἀποδείκνυε στούς ξένους ἐπισκέπτες ὅτι ἡ Ἀθήνα ἐξευρωπαΐζεται.
Πίσω του βρισκόταν μία μεγάλη ἐκδοτική ἐπιχείρηση πού τύπωσε μιά σειρά ἀπό ἐπιβλητικά βιβλία ἐκλαΐκευσης τῆς ἐπιστήμης (Παγκόσμιος Γεωγραφία, Ὁ Βίος τῶν Ζώων κ. ἄ.). Παράλληλα κυκλοφόρησε σέ κομψούς τόμους μιά συλλογή πολεμικῶν κειμένων τοῦ Γκόρκυ, μιά βιογραφία τοῦ Ναπολέοντα, μιά εἰσαγωγή στόν μωαμεθανισμό, ἕνα ἀφήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη πού ἀφορᾶ στήν ζωή στήν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα κ.λπ. κ.λπ. Μία ἄλλη σειρά ἐκδόσεων ἦταν περιπετειώδη μυθιστορήματα γιά νεαρούς. Τήν κορωνίδα ὅμως τῶν ἐκδόσεων ἀπετέλεσε τό δωδεκάτομο Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό, τό ὁποῖο παραμένει ἀνυπέρβλητο.
Οἱ σημερινοί γερόντοι καί τοτινοί φιλαναγνῶστες ἔφηβοι θυμοῦνται τόν κύριο Ἐλευθερουδάκη, τήν ψυχή τῆς ἐπιχείρησης, μπροστά στούς δύο διακοσμητικούς κίονες τοῦ μαγαζιοῦ νά ἀπολαμβάνη τίς πωλήσεις μετά τήν κουραστική δουλειά τῆς διοίκησης τῆς ἐπιχείρησης.
Ὁ κ. Ἐλευθερουδάκης, Κώστας Χωρικός στόν «Γῦρο τῆς Ἑλλάδος» πού εἶχε γράψει, ἦταν φυσιολάτρης καί ἐργασιομανής. Ἔβαλε στήν δουλειά του τήν κόρη του καί τούς δύο γιούς του ἐν ὀνόματι τῆς ἀρχῆς «ὁ μή ἐργαζόμενος μηδ’ἐσθιέτω».
Ὅταν τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Πλατείας Συντάγματος κατεδαφίστηκε, ἡ ἐπιχείρηση μεταφέρθηκε στήν Ὁδό Νίκης. Ἀπό ἐκεῖ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐλευθερουδάκη πού ἔχουν ἀκολουθήσει τήν οἰκογενειακή παράδοση ἄνοιξαν πολυώροφο μαγαζί στήν Ὁδό Πανεπιστημίου πού ἐμφάνισε αἰσιόδοξες προοπτικές. Γιαυτό καί ἐπεκτάθηκαν μέ παραρτήματα καί σέ ἄλλες περιοχές.
Ὅμως, οἱ οἰκονομικές περιπέτειες τοῦ τόπου ἔχουν χτυπήσει καί τήν ἐπιχείρηση τοῦ βιβλίου. Καί ὁ Ἐλευθερουδάκης συρρικνώθηκε. Τό βιβλιοπωλεῖο μεταφέρθηκε σέ ἕνα ἄλλο μικρότερο παραδίπλα καί, στή συνέχεια, ἐπέστρεψε στό ἰσόγειο τοῦ πρώην πολυώροφου κτηρίου πού καί αὐτό θά κλείση.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Μία ἀνάλογη πορεία εἶχε ἕνα ἄλλο ἱστορικό συγκρότημα: “Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας”. Αὐτό ἔφυγε ἀπό τήν πλούσια ἐγκατάσταση του στήν Ὁδό Σόλωνος καί ἀνέβηκε σέ ἕνα μικρό μαγαζί στήν Ὁδό Διδότου.
Ἄλλα ἱστορικά βιβλιοπωλεῖα, ὅπως τοῦ Κάουφμαν στήν Ὁδό Σταδίου καί τῆς Ἀτλαντίδας στήν Ὁδό Κοραῆ, ἔκλεισαν.
Τό τί ἔγινε τό μαγαζί καί ὁ ἐκδοτικός οἶκος Δημητράκου, ἀπέναντι ἀπό τοῦ Ἐλευθερουδάκη στήν Πλατεῖα Συντάγματος, μᾶς ἔχει διαφύγει.
Τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι στόν χῶρο τοῦ βιβλίου ἡ οἰκονομική κρίση εἶναι καί πολιτιστική. Πρᾶγμα χειρότερο.

Ἕνα Καλό Νέο

 
Ἕνα Καλό Νέο
 
Συγχαίρουμε τόν ΚΥΡ γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Παρασήμου τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικα καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν πράξη ἀπονομής του.
Ὁ κ. Γιάννης Κυριακόπουλος ἔχει ἀνεβάσει τήν ποιότητα τοῦ χιοῦμορ στήν χώρα μας καί μᾶς χαρίζει μέσα στήν κατάθλιψη αὐτῆς τῆς ἐποχῆς λυτρωτικό γέλιο.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 662: Οἱ τηλεοπτικές ἄδειες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 662/Τετάρτη 21.09.2016
 
Οἱ τηλεοπτικές ἄδειες
 
Ἀπό τήν ἑπομένη τῆς μακρόσυρτης καί λυπητερῆς διαδικασίας τῆς ἐκποίησης τῶν τεσσάρων ἀδειῶν, ἐκδηλώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῆς παράλειψης τῆς ἐξέλεγξης τοῦ ποιοῦ τῶν διαγωνιζομένων.
Ἡ καταπληκτικώτερη περίπτωση εἶναι τοῦ πολύπλαγκτου κ. Καλογρίτσα, στόν ὁποῖον κατακυρώθηκε ἡ ἄδεια πού ζητοῦσε βάσει τῆς φερεγγυότητας του ἀπό τήν περιουσία του στήν Ἰθάκη. Καμμία ἀπόδειξη δέν προσκόμισε τῆς ἐπ’αὐτῆς κυριότητας του, ἀλλά οὔτε καί τῆς ἀξίας τῶν στοιχείων της.
Ἡ ἀκύρωση τῆς μιᾶς κατακύρωσης θά συμπαρασύρη τίς ἄλλες τρεῖς. Καί ἡ κυβέρνηση θά ἔχει νά ἐπιστρέψη τίς προκαταβολές πού θά ἔχει πάρει καί μέ τίς ὁποῖες εἶχε τάξει ὅτι θά ἀσκήση κοινωνική πολιτική.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 661: Κόκκινα Δάνεια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 661/Τρίτη 20.09.2016
 
Κόκκινα Δάνεια
 
Σέ καμμία οἰκονομική δραστηριότητα δέν ὑπάρχει τόσος δημόσιος ἔλεγχος. Τελικά ὅμως μοιάζει μέ ἕναν λόγγο ὁ τραπεζικός χῶρος τοῦ τόπου μας, ἀπό ὅπου μπορεῖ νά ξυλεύεται ὁ καθένας.
Ἡ Τράπεζα Ἀττικῆς στηρίζεται στίς ἐπενδύσεις πού ἔχουν κάνει σ’αὐτήν τό ΤΣΜΕΔΕ καί ἄλλα ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Ἡ διατήρηση τῆς καλῆς οἰκονομικῆς θέσης της πρέπει νά ἀποτελεῖ πρωταρχική φροντίδα τῆς κυβέρνησης. Ὅμως τά δύο τελευταῖα χρόνια πάει αὐτή ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Ἐνῶ μειώθηκαν οἱ καταθέσεις της κατά 34%, αὐτή αὔξησε τά δάνεια πού παρεῖχε χάριν ἑνός κύκλου ἐκλεκτῶν της. Τά κόκκινα δάνειά της ἐπί ἑνός χαρτοφυλακίου 4 δισ. ξεπερνοῦν τά 2,2 δισ. εὐρώ.
Ἀπό τά πολλά πρόσωπα πού εἶναι ἐμπλεγμένα στήν ὑπόθεση διερωτᾶται κανείς πόσα εἶχαν ἀδιαφορήσει γιά τήν τσέπη τους.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 660: Ἀλέξανδρος Βέλιος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 660/Δευτέρα 19.09.2016
 
Ἀλέξανδρος Βέλιος
 
Ὁταν ἡ ζωή γίνεται ἕνας ἀπέραντος πόνος, πού δέν πρόκειται νά τελειώση ποτέ, ἡ αὐτοκτονία ἀποτελεῖ λύτρωση. Ἐδῶ καί μῆνες ἡ συμφορά τοῦ καρκίνου εἶχε πλήξει τόν Ἀλέξανδρο Βέλιο, ἕναν διανοούμενο τῆς πολιτικῆς μέ ἰσχυρό αἴσθημα εὐθύνης. Τήν συζητοῦσε μέ τούς φίλους του λέγοντας, ὅτι θέλει νά βάλη ὁ ἴδιος τέλος στή ζωή του καί ἀναζητοῦσε τρόπους γιά νά μήν προκύψουν ἀπό τήν πράξη του προβλήματα στούς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του.
Ὁ νόμος στήν Ἑλλάδα τιμωρεῖ μέ φυλάκιση αὐτόν πού διαπράττει ἀνθρωποκτονία ὕστερα ἀπό σοβαρή καί ἐπίμονη ἀπαίτηση τοῦ θύματος καί ἀπό οἶκτο γιά αὐτό. Τό ἴδιο γιά αὐτόν πού βοήθησε σέ αὐτήν.
Ἐμεῖς ἐδῶ παραμένουμε στό ἀρχαῖο δόγμα «τήν ζωή σοῦ χάρισε ὁ Θεός καί εἶναι ἁμαρτία νά καταστρέψης τό δῶρό του.». Ὁ Βέλιος μέ δύο ἐπιστολές πού ἄφησε, διευκρίνισε ὅτι ἡ αὐτοκτονία του ὑπῆρξε καθαρά δική του ἀπόφαση, στήν ἐκτέλεση τῆς ὁποίας δέν θά ἀφήση ἄλλον νά ἀναμειχθῆ.
Ἀλλά ἡ πράξη του συγκίνησε πολύ τήν κοινή γνώμη καί ἰδιαίτερα ἡ ἀνάλυσή του σέ ἕνα ἄρθρο τῆς “Καθημερινῆς”.
Ὁ εἰσαγγελέας, ζητῶντας νά ἔρθουν στό φῶς ὅλες οἱ πτυχές τῆς ὑπόθεσης, διέταξε νά ἐκταφῆ ἡ σορός τοῦ Βέλιου γιά νά ὑποστῆ ἱατροδικαστική ἐξέταση. Τό ἐρώτημα εἶναι τί ἀπόδειξη μπορεῖ νά ἀποφέρη τῆς ὑποβοήθησης τῆς αὐτοκτονίας ἀπό ἕναν τρίτο, ἐνῶ ὁ Βέλιος θά ὑποστῆ μεταθανατίως τήν διαπόμπευση πού ματαίωσε ὅταν ἦταν ζωντανός.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 659: Ἀτιμώρητες ἀπάτες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 659/Τετάρτη 14.09.2016
 
Ἀτιμώρητες ἀπάτες
 
Τήν περασμένη ἑβδομάδα ἕνας τῆς συντροφιᾶς τοῦ ΚΣΜ ἔλαβε ἀναπάντεχα τό μήνυμα, ὅτι εἶχε κερδίσει 1200 εὐρώ. Καθώς δέν εἶχε ἀγοράσει ἕνα λαχεῖο, οὔτε συμμετάσχει σέ ἕναν διαγωνισμό, δέν μποροῦσε νά καταλάβη τήν αἰτία τῆς καλοτυχίας του.
Σκαλίζοντας τήν ὑπόθεση βρῆκε ὅτι δικαιοῦχος ἦταν ἡ γυναῖκα του, ἀλλά γιά νά μήν χανόμαστε σέ λεπτομέρειες, τοῦ παρατήρησαν ἀπό τό γραφεῖο ἀπό τό ὁποῖο μοίραζαν τά λεφτά νά μείνη ἡ εἰδοποίηση ὡς εἶχε. Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα.
Τότε ὁ δικός μας ρώτησε τούς διακινητές τῶν δώρων, σέ ποιά μαγαζιά βρίσκονται ὥστε νά πάη νά πάρη τά δικό του. Τοῦ ἀπάντησαν ὅτι δέν βρίσκονται σέ συγκεκριμένους χώρους, ἀλλά μπορεῖ μέσω τοῦ internet νά ζητήση νά τοῦ τά φέρουν σπίτι. Σκέφτηκε ἀμέσως ὅτι ὁ μεταφορέας θά ζητοῦσε νά εἰσπράξη προκαταβολικά τόν ναῦλο καί θά ἐξαφανιζόταν κι ἐκεῖνος θά ἔμενε μέ ἄδεια χέρια. Δέν ἔδωσε συνέχεια στήν ὑπόθεση.
Τήν σειρά τῶν ἀπατῶν πού ἔκανε εἰς βάρος του ἡ σπεῖρα τῶν δῆθεν διαχειριστῶν τῆς διαφημιστικῆς ἐκστρατείας δέν κατήγγειλε. Διότι πρόκειται γιά μία ὀργάνωση πού μπορεῖ νά ξεφεύγει ἀπό τά δίκτυα τοῦ νόμου καί ἡ ἀπασχόλησή του θά ἦταν χρονοβόρα καί πολυδάπανη.