Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 665: Νά σώσουμε τήν γλῶσσα μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 665/Δευτέρα 26.09.2016
 
Νά σώσουμε τήν γλῶσσα μας
 
Τά Ἑλληνικά δέχονται μία ἐπίθεση ἀπό πολλές κατευθύνσεις.
Ἀπό τήν κεφαλαιοκρατία ὑφίστανται μία εἰσβολή ἀμερικανικών ἐκφράσεων καί φτιαχτῶν ὅρων πού ἐκτοπίζουν ἄρτιες ἑλληνικές λέξεις.
Ὁ μαχητικός ἀριστερισμός πραγματοποιεῖ γλωσσικές εἰσαγωγές γιά νά ὑπογραμμίση τόν διεθνιστικό χαρακτῆρά του.
Λεξιπενία μεταδίδουν τά σχολεῖα γιά νά περιορίσουν τόν κόπο τῆς διδασκαλίας.
Ἡ ἐξέλιξη εἶναι ἐφιαλτική. Ὁ Λένιν εἶχε πεῖ ὅτι ἄν θέλης νά καταστρέψης ἕναν λαό νά τοῦ πάρης τή γλῶσσά του. Ἡ δική μας ἔχει δώσει φωνή σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί τιμή τεράστια στό ἔθνος μας. Πρέπει μέ ὅλη τή δύναμή μας νά τήν διαφυλάξουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου