Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 663: Ἐλευθερουδάκης

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 663/Πέμπτη 22.09.2016
 
Ἐλευθερουδάκης
 
Τό βιβλιοπωλεῖο στήν Πλατεῖα Συντάγματος (διασταύρωση Καραγεώργη τῆς Σερβίας καί Σταδίου) ἀποδείκνυε στούς ξένους ἐπισκέπτες ὅτι ἡ Ἀθήνα ἐξευρωπαΐζεται.
Πίσω του βρισκόταν μία μεγάλη ἐκδοτική ἐπιχείρηση πού τύπωσε μιά σειρά ἀπό ἐπιβλητικά βιβλία ἐκλαΐκευσης τῆς ἐπιστήμης (Παγκόσμιος Γεωγραφία, Ὁ Βίος τῶν Ζώων κ. ἄ.). Παράλληλα κυκλοφόρησε σέ κομψούς τόμους μιά συλλογή πολεμικῶν κειμένων τοῦ Γκόρκυ, μιά βιογραφία τοῦ Ναπολέοντα, μιά εἰσαγωγή στόν μωαμεθανισμό, ἕνα ἀφήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη πού ἀφορᾶ στήν ζωή στήν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα κ.λπ. κ.λπ. Μία ἄλλη σειρά ἐκδόσεων ἦταν περιπετειώδη μυθιστορήματα γιά νεαρούς. Τήν κορωνίδα ὅμως τῶν ἐκδόσεων ἀπετέλεσε τό δωδεκάτομο Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό, τό ὁποῖο παραμένει ἀνυπέρβλητο.
Οἱ σημερινοί γερόντοι καί τοτινοί φιλαναγνῶστες ἔφηβοι θυμοῦνται τόν κύριο Ἐλευθερουδάκη, τήν ψυχή τῆς ἐπιχείρησης, μπροστά στούς δύο διακοσμητικούς κίονες τοῦ μαγαζιοῦ νά ἀπολαμβάνη τίς πωλήσεις μετά τήν κουραστική δουλειά τῆς διοίκησης τῆς ἐπιχείρησης.
Ὁ κ. Ἐλευθερουδάκης, Κώστας Χωρικός στόν «Γῦρο τῆς Ἑλλάδος» πού εἶχε γράψει, ἦταν φυσιολάτρης καί ἐργασιομανής. Ἔβαλε στήν δουλειά του τήν κόρη του καί τούς δύο γιούς του ἐν ὀνόματι τῆς ἀρχῆς «ὁ μή ἐργαζόμενος μηδ’ἐσθιέτω».
Ὅταν τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Πλατείας Συντάγματος κατεδαφίστηκε, ἡ ἐπιχείρηση μεταφέρθηκε στήν Ὁδό Νίκης. Ἀπό ἐκεῖ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἐλευθερουδάκη πού ἔχουν ἀκολουθήσει τήν οἰκογενειακή παράδοση ἄνοιξαν πολυώροφο μαγαζί στήν Ὁδό Πανεπιστημίου πού ἐμφάνισε αἰσιόδοξες προοπτικές. Γιαυτό καί ἐπεκτάθηκαν μέ παραρτήματα καί σέ ἄλλες περιοχές.
Ὅμως, οἱ οἰκονομικές περιπέτειες τοῦ τόπου ἔχουν χτυπήσει καί τήν ἐπιχείρηση τοῦ βιβλίου. Καί ὁ Ἐλευθερουδάκης συρρικνώθηκε. Τό βιβλιοπωλεῖο μεταφέρθηκε σέ ἕνα ἄλλο μικρότερο παραδίπλα καί, στή συνέχεια, ἐπέστρεψε στό ἰσόγειο τοῦ πρώην πολυώροφου κτηρίου πού καί αὐτό θά κλείση.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Μία ἀνάλογη πορεία εἶχε ἕνα ἄλλο ἱστορικό συγκρότημα: “Τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας”. Αὐτό ἔφυγε ἀπό τήν πλούσια ἐγκατάσταση του στήν Ὁδό Σόλωνος καί ἀνέβηκε σέ ἕνα μικρό μαγαζί στήν Ὁδό Διδότου.
Ἄλλα ἱστορικά βιβλιοπωλεῖα, ὅπως τοῦ Κάουφμαν στήν Ὁδό Σταδίου καί τῆς Ἀτλαντίδας στήν Ὁδό Κοραῆ, ἔκλεισαν.
Τό τί ἔγινε τό μαγαζί καί ὁ ἐκδοτικός οἶκος Δημητράκου, ἀπέναντι ἀπό τοῦ Ἐλευθερουδάκη στήν Πλατεῖα Συντάγματος, μᾶς ἔχει διαφύγει.
Τό γενικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι στόν χῶρο τοῦ βιβλίου ἡ οἰκονομική κρίση εἶναι καί πολιτιστική. Πρᾶγμα χειρότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου