Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 661: Κόκκινα Δάνεια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 661/Τρίτη 20.09.2016
 
Κόκκινα Δάνεια
 
Σέ καμμία οἰκονομική δραστηριότητα δέν ὑπάρχει τόσος δημόσιος ἔλεγχος. Τελικά ὅμως μοιάζει μέ ἕναν λόγγο ὁ τραπεζικός χῶρος τοῦ τόπου μας, ἀπό ὅπου μπορεῖ νά ξυλεύεται ὁ καθένας.
Ἡ Τράπεζα Ἀττικῆς στηρίζεται στίς ἐπενδύσεις πού ἔχουν κάνει σ’αὐτήν τό ΤΣΜΕΔΕ καί ἄλλα ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Ἡ διατήρηση τῆς καλῆς οἰκονομικῆς θέσης της πρέπει νά ἀποτελεῖ πρωταρχική φροντίδα τῆς κυβέρνησης. Ὅμως τά δύο τελευταῖα χρόνια πάει αὐτή ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Ἐνῶ μειώθηκαν οἱ καταθέσεις της κατά 34%, αὐτή αὔξησε τά δάνεια πού παρεῖχε χάριν ἑνός κύκλου ἐκλεκτῶν της. Τά κόκκινα δάνειά της ἐπί ἑνός χαρτοφυλακίου 4 δισ. ξεπερνοῦν τά 2,2 δισ. εὐρώ.
Ἀπό τά πολλά πρόσωπα πού εἶναι ἐμπλεγμένα στήν ὑπόθεση διερωτᾶται κανείς πόσα εἶχαν ἀδιαφορήσει γιά τήν τσέπη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου