Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 664: Δημοπρασία - ἀλαλούμ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια με ἀριθμό 664/Σάββατο 24.09.2016
 
Δημοπρασία - ἀλαλούμ
 
Βγῆκε ἤδη ἀπό τό παιχνίδι ὁ ἕνας ἀπό τούς ὀνομασθέντες προσωρινούς ὑπερθεματιστές, ἐπειδή δέν κατάφερε νά καταθέση τά λεφτά τῆς πρώτης δόσης πού συνεπαγόταν ἡ προσφορά του. Τήν σειρά του παίρνει ὁ πρῶτος ἐπιλαχών τῆς πλειοδοσίας γιά τήν τελευταία (τέταρτη) ἄδεια.
Ἐνῶ οἱ τέσσερις ἐκπλειστηριασθεῖσες ἄδειες εἶχαν τά ἴδια ἀπολύτως ἀντικείμενα – τό δικαίωμα στήν ἐκπομπή – τά τιμήματα πού ἀνέλαβαν νά πληρώσουν οἱ ὑπερθεματιστές διαφέρουν μεταξύ τους. Ἡ διαδικασία πού μεθόδευσε ἡ κυβέρνηση, μυστική καί περίπλοκη, παραβιάζει κατάφωρα τό κράτος δικαίου.
Οἱ κυβερνητικοί ἀπολογητές λένε, ὅτι ἔτσι θά εἰσρεύσουν περισσότερα χρήματα στό κρατικό ταμεῖο. Οἱ προσωρινοί πλειοδότες ὅμως θά θέλουν τήν διαφορά αὐτή νά μήν τήν πληρώση ἡ τσέπη τους. Ἡ ὑπόθεση θά πάη στά δικαστήρια καί θά καταρρεύση ὑπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου