Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 660: Ἀλέξανδρος Βέλιος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 660/Δευτέρα 19.09.2016
 
Ἀλέξανδρος Βέλιος
 
Ὁταν ἡ ζωή γίνεται ἕνας ἀπέραντος πόνος, πού δέν πρόκειται νά τελειώση ποτέ, ἡ αὐτοκτονία ἀποτελεῖ λύτρωση. Ἐδῶ καί μῆνες ἡ συμφορά τοῦ καρκίνου εἶχε πλήξει τόν Ἀλέξανδρο Βέλιο, ἕναν διανοούμενο τῆς πολιτικῆς μέ ἰσχυρό αἴσθημα εὐθύνης. Τήν συζητοῦσε μέ τούς φίλους του λέγοντας, ὅτι θέλει νά βάλη ὁ ἴδιος τέλος στή ζωή του καί ἀναζητοῦσε τρόπους γιά νά μήν προκύψουν ἀπό τήν πράξη του προβλήματα στούς ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός του.
Ὁ νόμος στήν Ἑλλάδα τιμωρεῖ μέ φυλάκιση αὐτόν πού διαπράττει ἀνθρωποκτονία ὕστερα ἀπό σοβαρή καί ἐπίμονη ἀπαίτηση τοῦ θύματος καί ἀπό οἶκτο γιά αὐτό. Τό ἴδιο γιά αὐτόν πού βοήθησε σέ αὐτήν.
Ἐμεῖς ἐδῶ παραμένουμε στό ἀρχαῖο δόγμα «τήν ζωή σοῦ χάρισε ὁ Θεός καί εἶναι ἁμαρτία νά καταστρέψης τό δῶρό του.». Ὁ Βέλιος μέ δύο ἐπιστολές πού ἄφησε, διευκρίνισε ὅτι ἡ αὐτοκτονία του ὑπῆρξε καθαρά δική του ἀπόφαση, στήν ἐκτέλεση τῆς ὁποίας δέν θά ἀφήση ἄλλον νά ἀναμειχθῆ.
Ἀλλά ἡ πράξη του συγκίνησε πολύ τήν κοινή γνώμη καί ἰδιαίτερα ἡ ἀνάλυσή του σέ ἕνα ἄρθρο τῆς “Καθημερινῆς”.
Ὁ εἰσαγγελέας, ζητῶντας νά ἔρθουν στό φῶς ὅλες οἱ πτυχές τῆς ὑπόθεσης, διέταξε νά ἐκταφῆ ἡ σορός τοῦ Βέλιου γιά νά ὑποστῆ ἱατροδικαστική ἐξέταση. Τό ἐρώτημα εἶναι τί ἀπόδειξη μπορεῖ νά ἀποφέρη τῆς ὑποβοήθησης τῆς αὐτοκτονίας ἀπό ἕναν τρίτο, ἐνῶ ὁ Βέλιος θά ὑποστῆ μεταθανατίως τήν διαπόμπευση πού ματαίωσε ὅταν ἦταν ζωντανός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου