Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 659: Ἀτιμώρητες ἀπάτες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 659/Τετάρτη 14.09.2016
 
Ἀτιμώρητες ἀπάτες
 
Τήν περασμένη ἑβδομάδα ἕνας τῆς συντροφιᾶς τοῦ ΚΣΜ ἔλαβε ἀναπάντεχα τό μήνυμα, ὅτι εἶχε κερδίσει 1200 εὐρώ. Καθώς δέν εἶχε ἀγοράσει ἕνα λαχεῖο, οὔτε συμμετάσχει σέ ἕναν διαγωνισμό, δέν μποροῦσε νά καταλάβη τήν αἰτία τῆς καλοτυχίας του.
Σκαλίζοντας τήν ὑπόθεση βρῆκε ὅτι δικαιοῦχος ἦταν ἡ γυναῖκα του, ἀλλά γιά νά μήν χανόμαστε σέ λεπτομέρειες, τοῦ παρατήρησαν ἀπό τό γραφεῖο ἀπό τό ὁποῖο μοίραζαν τά λεφτά νά μείνη ἡ εἰδοποίηση ὡς εἶχε. Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα.
Τότε ὁ δικός μας ρώτησε τούς διακινητές τῶν δώρων, σέ ποιά μαγαζιά βρίσκονται ὥστε νά πάη νά πάρη τά δικό του. Τοῦ ἀπάντησαν ὅτι δέν βρίσκονται σέ συγκεκριμένους χώρους, ἀλλά μπορεῖ μέσω τοῦ internet νά ζητήση νά τοῦ τά φέρουν σπίτι. Σκέφτηκε ἀμέσως ὅτι ὁ μεταφορέας θά ζητοῦσε νά εἰσπράξη προκαταβολικά τόν ναῦλο καί θά ἐξαφανιζόταν κι ἐκεῖνος θά ἔμενε μέ ἄδεια χέρια. Δέν ἔδωσε συνέχεια στήν ὑπόθεση.
Τήν σειρά τῶν ἀπατῶν πού ἔκανε εἰς βάρος του ἡ σπεῖρα τῶν δῆθεν διαχειριστῶν τῆς διαφημιστικῆς ἐκστρατείας δέν κατήγγειλε. Διότι πρόκειται γιά μία ὀργάνωση πού μπορεῖ νά ξεφεύγει ἀπό τά δίκτυα τοῦ νόμου καί ἡ ἀπασχόλησή του θά ἦταν χρονοβόρα καί πολυδάπανη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου