Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 667: … τά τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τά τοῦ Θεού τῶ Θεῶ…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 667/Παρασκευή 30.09.2016
 
… τά τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τά τοῦ Θεού τῶ Θεῶ…
 
Ὅλοι ὅσοι πᾶνε στά σχολεῖα δέν εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Φοιτοῦν σ’αὐτά καί μωαμεθανοί, καθολικοί, ἄθεοι καί ὀπαδοί ἑνός πλήθους μικροομάδων πού δέν συμμερίζονται τίς πεποιθήσεις τῆς ὀρθόδοξης πλειοψηφίας. Τό ὅτι τούς ὑποχρεώνει τό κράτος νά ἐπαναλαμβάνουν στό μάθημα πράγματα πού ἀποκρούουν ἀποδίδει μία κατάσταση ἀνελεύθερη καί χωρίς οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα.
Χρειάζεται, λοιπόν, νά μετατρέψουμε τόν θεολογικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ γνωσιολογικό. Ὅτι γίνεται μέ τήν φιλοσοφία καί τήν τέχνη.
Ἡ καλλιέργεια τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν ὀρθοδόξων καί ἡ κατήχηση ἐκείνων πού τό ἐπιθυμοῦν πρέπει νά εἶναι ἔργο τῆς ἐκκλησίας.
Εἶναι καιρός νά γίνη αὐτή ἡ κατανομή μεταξύ κυβερνώντων καί ἱεραρχών, ὥστε νά ἀποφύγουμε μέσα στόν 21ο αἰῶνα μαζί μέ τά ἄλλα τρέχοντα δεινά τόν διχασμό ἑνός θρησκευτικοῦ πολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου