Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Γράμμα 662: Οἱ τηλεοπτικές ἄδειες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 662/Τετάρτη 21.09.2016
 
Οἱ τηλεοπτικές ἄδειες
 
Ἀπό τήν ἑπομένη τῆς μακρόσυρτης καί λυπητερῆς διαδικασίας τῆς ἐκποίησης τῶν τεσσάρων ἀδειῶν, ἐκδηλώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῆς παράλειψης τῆς ἐξέλεγξης τοῦ ποιοῦ τῶν διαγωνιζομένων.
Ἡ καταπληκτικώτερη περίπτωση εἶναι τοῦ πολύπλαγκτου κ. Καλογρίτσα, στόν ὁποῖον κατακυρώθηκε ἡ ἄδεια πού ζητοῦσε βάσει τῆς φερεγγυότητας του ἀπό τήν περιουσία του στήν Ἰθάκη. Καμμία ἀπόδειξη δέν προσκόμισε τῆς ἐπ’αὐτῆς κυριότητας του, ἀλλά οὔτε καί τῆς ἀξίας τῶν στοιχείων της.
Ἡ ἀκύρωση τῆς μιᾶς κατακύρωσης θά συμπαρασύρη τίς ἄλλες τρεῖς. Καί ἡ κυβέρνηση θά ἔχει νά ἐπιστρέψη τίς προκαταβολές πού θά ἔχει πάρει καί μέ τίς ὁποῖες εἶχε τάξει ὅτι θά ἀσκήση κοινωνική πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου