Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Γράμμα 651: Δημοψηφισματική Δημοκρατία & ψευτο-δημοκράτες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 651/Δευτέρα 27.06.2016
 
Δημοψηφισματική Δημοκρατία & ψευτο-δημοκράτες
 
Τίς συνέπειες τῆς προσφυγῆς σέ δημοψηφίσματα τίς ἔζησαν πολλοί: πρόσφατα, ἡ Ἑλλάδα, τό Ἡνωμένο Βασίλειο καί μαζί τους ἡ Εὐρώπη…, παλιότερα, ἡ Γαλλία, ἡ Ὀλλανδία καί μαζί τους πάλι ἡ Εὐρώπη…
Ἀπό ὅλες τίς περιπτώσεις βγῆκαν τά ἴδια συμπεράσματα. Πρῶτον, ὅτι ἡ φαινομενικά δημοκρατική ἐπιλογή δέν εἶναι καί τόσο δημοκρατική, ἀφοῦ μία συγκυριακή πλειοψηφία μπορεῖ νά δεσμεύση – μέ μοιραῖα ἀποτελέσματα – σέ ἀδιέξοδα ὁλόκληρα κράτη.
Δεύτερον, ὅτι οἱ κυβερνήσεις πού καταφεύγουν σέ αὐτά, συχνά γιά προβλήματα ἐσωκομματικῶν συσχετισμῶν, ἀποδεικνύονται οἱ “μεγάλες χαμένες”.
Τρίτον, ὅτι συχνά ἡ ψῆφος ἐπηρεάζεται ἀπό στενό ἀτομικό συμφέρον ἄσχετο μέ τό διακύβευμα τοῦ δημοψηφίσματος.
Τέταρτον, ὅτι ἡ ἁπλότητα και ἡ ἁπλοϊκότητα τῶν συνθημάτων τοῦ λαϊκισμοῦ, σέ σχέση μέ τήν πολυπλοκότητα τοῦ ἀντικειμένου τοῦ δημοψηφίσματος καί τήν ἀνάγκη πολυσύνθετης ἐπιχειρηματολογίας γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ὀρθολογικῆς ἄποψης, εὐνοεῖ τόν ἄκρατο λαϊκισμό.
Πέμπτον, ὅτι ἡ δημοψηφισματική δημοκρατία στίς σημερινές περίπλοκες κοινωνικές συνθῆκες εἶναι “βούτυρο στό ψωμί” τῶν λαϊκιστῶν καί τῶν τσαρλατάνων τῆς πολιτικῆς.
Ἀλλά ἀποδεικνύουν καί κάτι ἄλλο: γιά νά ἔχη ἀξία ἡ ἐτυμηγορία τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος θά πρέπη νά εἶναι πρόθυμες νά τήν ἀποδεχτούν καί οἱ δύο παρατάξεις πού συντάσσονται μέ τήν μία ἤ τήν ἄλλη πλευρά τοῦ διακυβεύματος. Κάτι πού δέν συμβαίνει ὁπότε στήν μία πλευρά στέκονται κατ’ἐπίφασιν δημοκράτες, γιά τούς ὁποίους ἡ λαϊκή βούληση “μετράει” μόνο ὅταν συμπίπτει μέ τήν ἰδεοληψία τους.
Τό παράδειγμα τό ἔδωσε ἕνα δημοψήφισμα πού διεξήχθη στή σκιά τοῦ μεγάλου δημοψηφίσματος τοῦ Ἡνωμένου(;) Βασιλείου. Ἐδῶ καί πενῆντα χρόνια συζητιέται ἡ μεταφορά τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Νάντης, στή ΒΔ Γαλλία, σέ ἄλλη θέση γιά νά ἀποτελέσει μία δυτική ἀεροπορική πύλη τῆς χώρας. Κατά τῆς μεταφορᾶς κινητοποιοῦνταν γιά δεκαετίες οἰκολογικές καί ἀριστερές κινήσεις. Τελικά ἀποφασίστηκε τήν λύση νά τήν δώση ἡ τοπική κοινωνία μέ δημοψήφισμα. Τό ποιά πλευρά ἔχει δίκιο δέν εἶναι τό θέμα. Οὔτε τό ἄν ἡ τοπική κοινωνία ἔχει τίς γνώσεις καί τήν δικαιοδοσία νά ἀποφασίση γιά ἕνα θέμα εὑρύτερης σημασίας.
Τό θέμα εἶναι ἡ στάση τῶν οἰκολόγων – ἀντιπάλων τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἀεροδρομίου – ἀπέναντι στά δύο πιθανά ἀποτελέσματα. Εἰρήσθω ἐν παρόδω, τό ἐκλογικό σῶμα τάχθηκε στίς 26 Ἰουνίου ὑπέρ τῆς μεταφορᾶς μέ ποσοστό πάνω ἀπό 55%. Δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπός τους εὐρωβουλευτής Γιανίκ Ζαδό: «Τό ὄχι ἐπιλύει τά πάντα καί τό ναί τίποτε. Τό ναί εἶναι τό ἀδιέξοδο, τό ὄχι τό τέρμα.».
Κοντολογίς, ἄν ἡ κοινή γνώμη συμφωνήση μαζί μας ἔχει καλῶς, ἄν διαφωνήση κακό τοῦ κεφαλιοῦ της. Τό πολύ-πολύ νά ἀλλάξουμε ἐκλογικό σῶμα, ὅπως θά συμβούλευε καί ὁ Μπέρτολντ Μπρέχτ!

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Γράμμα 650: Αἰέν ἀχρηστεύειν!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 650/Κυριακή 26.06.2016
 
Αἰέν ἀχρηστεύειν!
 
Ὅταν τήν δεκαετία τοῦ 1960, ἐπί κυβερνήσεως Ἑνώσεως Κέντρου, καταργήθηκαν οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις πού διενεργοῦσαν κατά μόνας οἱ διάφορες πανεπιστημιακές σχολές καί θεσμοθετήθηκε πρακτικά ἡ ὁμαδοποίηση τῶν σχολῶν καί ἡ διενέργεια ἐξετάσεων ἀνά ὁμάδα σχολῶν, τό μέτρο χαιρετίσθηκε ὡς πρόοδος καί ἀπεξάρτηση ἀπό ἕνα ἀρτηριοσκληρωτικό σύστημα. Ὀρθῶς, γιατί ἔδινε τήν εὐκαιρία σέ ἕναν ὑποψήφιο φοιτητή, ὁ ὁποῖος δέν κατάφερνε νά περάση στήν σχολή τῆς πρώτης προτίμησής του νά εἰσαχθῆ σέ μία ἄλλη καί νά μήν χάση τή χρονιά του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ καλοί μαθητές δέν κινδύνευαν νά ἀποτύχουν ὁλοκληρωτικά μία χρονιά ἐξαιτίας μιᾶς (συχνά τυχαίας) ἀποτυχίας ἤ ἐπειδή εἶχαν ἐπιλέξει μία σχολή στήν εἴσοδο τῆς ὁποίας συνωστίζονταν πολλοί (καί, ἴσως, καλύτεροί τους).
Ἔκτοτε, ὅλα τά συστήματα πού ἴσχυσαν διατήρησαν λίγο-πολύ τήν ἴδια φιλοσοφία. Ὡς ἐδῶ, ὅμως, γιατί ἦρθε ἡ ἀνεκδιήγητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ἡ ὁποία στά μόνα πεδία ἀπό τά ὁποῖα ἀντλεῖ περγαμηνές εἶναι ὁ κομματικός τακτικισμός, ἡ ἀντιδημοκρατική (κεκαλυμμένη ὁλοκληρωτική) νοοτροπία καί ὁ ὀπισθοδρομικός λαϊκισμός, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου καταργεῖ ὅ,τι καλό εἶχαν ἐπιτύχει οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, ἀφοῦ ἡ ἴδια δέν διαθέτει τις προϋποθέσεις γιά κάτι δημιουργικό.
Ἔτσι, ἡ Ἐπιτροπή πού συστάθηκε γιά τήν Παιδεία, ἀποφάσισε νά πριμοδοτῆ μέ ἕναν καθοριστικό γιά τήν εἰσαγωγή ἀριθμό “μορίων” ὅσους διαλέγουν μία μόνο σχολή ἐπιβραβεύοντας, ὅπως ἰσχυρίζεται προσχηματικά, τό ὅτι ἔχουν κατασταλαγμένη ἄποψη γιά τό μέλλον τους.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὡστόσο, τό πιθανότερο εἶναι νά ἐπανέλθη ἀνεπίσημα στήν πράξη ἡ διενέργεια εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἀνά σχολή, τουλάχιστον σέ αὐτές μέ μεγάλη ζήτηση, καί νά διαπιστωθῆ ὅτι ἀπό τίς ὑπόλοιπες ἀποκλείονται οἱ καλύτεροι πού ἀτύχησαν, οἱ ὁποῖοι ἀφήνουν γιά αὐτές τό πεδίο ἐλεύθερο στούς χειρότερους.
Δέν θά πρέπη, βέβαια, νά παραξενεύη αὐτή ἡ ἰδέα· ρμόζει πόλυτα σέ μία κυβέρνηση πού πεχθάνεται τήν ριστεία και διαπρέπει στην χρήστευση κάθε διαδικασίας πού δίνει τή δυνατότητα διαμόρφωσης πνευματικά λοκληρωμένων καί νεξάρτητων πνευμάτων.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Γράμμα 649: Ἀποκαλυπτήρια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 649/Τετάρτη 15.06.2016
 
Ἀποκαλυπτήρια
 
Τό κατά πόσον πέτυχε ἀπό τήν ἄποψη τῆς προσέλευσης ἡ σημερινή συγκέντρωση τοῦ «παραιτηθεῖτε!» σηκώνει συζήτηση. Κανείς, ὡστόσο, δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τίς παράπλευρες ἐπιτυχίες της.
Ἡ πρώτη εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἐκνευρισμοῦ μιᾶς κυβέρνησης πού ἔχει χάσει τόν βηματισμό της καί νιώθει τήν ἀποξένωσή της ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μισαλλοδοξίας καί τῆς δυσανεξίας πρός κάθε ἀντίθετη ἄποψη πολλῶν στελεχῶν του ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι, ἐπιχειρῶντας νά φορτώσουν μύρια ὅσα κακά στή συγκέντρωση (μετά βίας ἀποδεκτή συνταγματικά, ἐχθρική πρός τή χώρα, ἀκροδεξιά κ.λπ. κ.λπ.), ἀναδείξανε τήν ἀντιδημοκρατικότητα πού τούς διακατέχει.
Ἡ τρίτη εἶναι ἡ ἀποκάλυψη των ἀνομολόγητων καί ὑπόγειων σχέσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τούς κάθε λογῆς ἀντιεξουσιαστές, ἀναρχικούς, μπαχαλάκηδες… Τό ὅτι κατέβηκε ἀπό τό ἐπίσημο ἱστολόγιό τους ἡ πρόσκλησή τους γιά “ἀντισυγκέντρωση” τήν ἴδια ὥρα μέ τήν συγκέντρωση τοῦ «παραιτηθεῖτε!» (πού δέν ἀποκλείεται νά ἀποθάρρυνε τήν προσέλευση μέ τόν φόβο τυχόν ἐπεισοδίων) δέν συγκαλύπτει τό γεγονός. Ἄλλωστε, οὔτε τήν ἀποκήρυξε ρητά ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση οὔτε οἱ χειριστές τῆς ἱστοσελίδας τήν ἀρνήθηκαν. Ἐξάλλου, ὑποτροπίαζαν· ἀντισυγκέντρωση εἶχαν ὀργανώσει καί σέ μία ἀπό τίς συγκεντρώσεις ὑπέρ τοῦ «ΝΑΙ» τόν Ἰούλιο. Μπορεῖ νά ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπό τά πισωγυρίσματα τῆς κυβέρνησης, ἀλλά δέν ἔχουν κόψει τόν ὑποδόριο ὀμφάλιο λῶρο πού τούς συνδέει. Γιαυτό καί ἀφήνονται νά δροῦν ἀνενόχλητοι.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Γράμμα 648: ΚΚΕxit!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 648/Δευτέρα 13.06.2016
 
ΚΚΕxit!
 
Δέν ἔκρυψε τό πραγματικό πρόσωπο τοῦ Κ.Κ.Ε. ὁ Γενικός Γραμματέας του καί ἀποκάλυψε τήν περιφρόνηση τοῦ ἴδιου καί τῶν συντρόφων του γιά τίς ἐκλογές καί ἄλλες πτυχές τῆς δημοκρατίας.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο τό κόμμα του “ἔθεσε ἑαυτόν” ἐκτός τοῦ συνταγματικοῦ τόξου καί τῶν “ἄλλων δημοκρατικῶν δυνάμεων”, ὅπου τούς κατέτασσαν διάφοροι εἴτε λόγω ἀφέλειας εἴτε ἐξαιτίας κάποιας ὑστερόβουλης σκοπιμότητας.
Τό πρόβλημα, ὅμως, τῆς κοινωνίας εἶναι πότε θά ἀκολουθήσουν τά ἀποκαλυπτήρια καί γιά ἄλλους κομματικούς χώρους μέ ἀνάλογο ἰδεολογικό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο πρός τό παρόν κατορθώνουν νά τό καμουφλάρουν ἔντεχνα.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Γράμμα 647: Ἐπιτέλους μόνοι (καί μοναδικοί)

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 647/Παρασκευή 10.06.2016
 
Ἐπιτέλους μόνοι (καί μοναδικοί)
 
Ὅπως γράφει ὁ διεθνής τύπος, ὁ Πάμπλο Ἰγκλέσιας, γενικός γραμματέας τοῦ φίλα προσκείμενου πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ ἀδελφοῦ ἱσπανικοῦ κόμματος “Podemos”, ἐμφανίστηκε μέ γραβάτα. Μέ χαλαρό τόν κόμπο, ἀλλά, πάντως, μέ μία γραβάτα, τήν ὁποία δέν ἀποχωρίζεται τελευταῖα.
Εὐκαιρία, λοιπόν, νά ἑορτάσουν τήν μοναδικότητά τους οἱ συριζαῖοι πού ἐπιμένουν νά ἀποφεύγουν τόν “λαιμοδέτη” τῶν “μενουμευρώπηδων” πιστεύοντας ὅτι ἔτσι ἐκδηλώνουν τόν ἀντικομφορμισμό τους, ἐνῶ, στήν πραγματικότητα, ἐγκλωβίζονται σέ ἕναν διαφορετικό κομφορμισμό.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Γράμμα 646: Ζητεῖται κορόιδο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 646/Δευτέρα 06.06.2016
 
Ζητεῖται κορόιδο
 
Γιατί ξεκίνησαν ἀπό σήμερα κυλιόμενες ἀπεργίες οἱ ἐργαζόμενοι στά μέσα σταθερῆς τροχιᾶς (μετρό, τράμ...) τῆς πρωτεύουσας; Φοβοῦνται μήπως ἰδιωτικοποιηθοῦν; Ἀστεῖα πράγματα! Ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση φρόντισε νά ἀκυρώση τή σχετική διαδικασία πρίν κάν τήν ξεκινήσει.
Δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἰδιώτης πρόθυμος νά ἐπενδύσει σέ ἀστικές συγκοινωνίες μιᾶς χώρας, ὅπου γνωστοί (κατά τόν ἐπιεικέστατο χαρακτηρισμό) ταραχοποιοί “μπουκάρουν” ἀνενόχλητοι σέ γραφεῖα τῆς ἑταιρείας πού τά διαχειρίζεται, κλέβουν τίς λίστες μέ τά ὀνοματεπώνυμα καί τίς διευθύνσεις τῶν ἐλεγκτῶν καί τίς δημοσιοποιοῦν γιά ἐκφοβισμό, ἐπιβάλλοντας τήν ἀπόσυρσή τους ἀπό την “κυκλοφορία”.
Δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἰδιώτης πρόθυμος νά ἐπενδύσει σέ ἀστικές συγκοινωνίες μιᾶς χώρας, ὅπου ἡ κυβέρνηση, ἀντί νά κάνη τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά ἀποτρέπη τό κάψιμο λεωφορείων καί τρόλλεϋ ἀπό τούς γνωστούς (κατά τόν ἐπιεικέστατο χαρακτηρισμό) ταραχοποιούς, ἀκυρώνει ἤ τροποποιεῖ τά δρομολόγιά τους.
Μόνον κορόιδα θά διακινδύνευαν τά λεφτά τους σέ χώρα πού διαφεντεύουν τά “καλόπαιδα” τῶν Ἐξαρχείων!

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Γράμμα 645: Δαγκάνες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 645/Σάββατο 04.06.2016
 
Δαγκάνες
 
Μέ δαγκάνες ἀποφάσισε ἡ δημοτική ἀρχή τῆς πρωτεύουσας νά “αἰχμαλωτίζη” τά αὐτοκίνητα πού σταθμεύουν παράνομα εῖτε σέ πλατεῖες εῖτε σέ διαβάσεις ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ἔτσι πιστεύει νά πετύχη «μ’ἕνα σμπάρο δυό τρυγόνια»: ἀφενός μέν νά εἰσπράττη τά πρόστιμα πού ἐπιβάλλει ἡ δημοτική ἀστυνομία, ἀφοῦ τό ὄχημα θά παραμένη ἀκινητοποιημένο ἄν ὁ ὁδηγός του δέν «περάσει ἀπ’τό ταμεῖο», καί ἀφετέρου νά ἀποθαρρύνη δραστικά τούς ἀσυνείδητους πού παρκάρουν ἐκεῖ.
Τό πρῶτο μᾶλλον θά τό πετύχη, ἄν καί εἶναι ἀπογοητευτικό τό ὅτι πρέπει νά καταφύγη σέ τέτοια μέσα προς τοῦτο. Τό δεύτερο θά τό πετύχη μόνο ἄν ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀδιάλειπτος καί ὄχι στή χάση καί στή φέξη.
Βέβαια, ὑπάρχει καί μία ἀρνητική πτυχή στή μέθοδο: θά παρατείνεται ἡ διάρκεια τῆς παράβασης. Ἔτσι, ἄν μιά διάβαση κλείση ἀπό ἕνα αὐτοκίνητο γιά μισή ὥρα, θά πρέπη νά παραμείνη κλειστή επιπλέον καί ὅση ὥρα θά κάνη ὁ ὁδηγός γιά νά ὁλοκληρώση τή διαδικασία ἀπελευθέρωσης τοῦ ὀχήματος.
Αἰωροῦνται, ὡστόσο, καί δύο ἐρωτήματα. Κατ’ἀρχάς, γιατί θά ἀκινητοποιοῦνται μέ δαγκάνες μόνο τά ὀχήματα πού παρκάρουν σέ πεζοδρόμια, πλατεῖες καί διαβάσεις αμεα; Αὐτοί πού σταθμεύουν παράνομα ἤ διπλοπαρκάρουν δυσχεραίνοντας τήν κυκλοφορία καί κλέβουν ἐλεύθερο χρόνο ἀπό αὐτούς πού πᾶνε στή δουλειά τους δέν εἶναι ἐξίσου παραβάτες; Γιατί “ἀφίενται” οἱ ἁμαρτίες τους;
Ὑστερα, καλό εἶναι νά τιμωρεῖται ἡ παράνομη στάθμευση, ἀλλά εἶναι ἀπαράδεκτο ἡ τιμωρός δημοτική ἀρχή νά ἐξωθεῖ τούς ὁδηγούς σέ παρανομία καταργῶντας τήν ῖδια ὥρα κατά συρροή νόμιμες θέσεις στάθμευσης μέ τίς πεζοδρομήσεις της καί τίς διαπλατύνσεις πεζοδρομίων σέ βάρος τοῦ ὁδοστρώματος.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Γράμμα 644: Ἀδιάτρητη Ἐθνική Ἑνότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 644/Πέμπτη 02.06.2016
 
Ἀδιάτρητη Ἐθνική Ἑνότητα
 
Τόν Αὔγουστο τοῦ 1949 ὁ “Δημοκρατικός Στρατός” ὑπέστη στό Βίτσι καί στόν Γράμμο στρατηγική καταστροφή. Γιά νά ἀποφύγη τήν ὁλοκληρωτική ἐξόντωσή του κατέφυγε στίς χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ ὀργανώνοντας τήν ἐπανασύνταξη τῆς ἐξόρμησής του. Ἀλλά καί ἡ ἄλλη πλευρά δέν ἐφησύχασε. Τούς συμπαθοῦντες τόν “Δημοκρατικό Στρατό” πού δέν εἶχαν ἀνέβη στά βουνά, τούς ἔστειλε στήν Μακρόνησο γιά νά μετανοήσουν σκάβοντας τό βραχερό ἔδαφος καί τραγουδῶντας τραγούδια πατριωτικά.
Καί οἱ νικητές δέν ἔμειναν ἑνωμένοι. Στίς 21 Ἀπριλίου 1967 μιά ὁμάδα κατώτερων ἀξιωματικῶν ἐπέβαλε κατά τῶν ἀνωτέρων της καί τοῦ κατεστημένου δικτατορία. Ἀκολούθησαν διάφορα ἀντικινήματα.
Ἐκτός ἀπό λίγες στιγμές (ὅπως τήν νύχτα τῶν ἐκλογῶν), τόν πολιτικό βίο τῆς χώρας χαρακτηρίζει ἀδιαλλαξία. Δημοκρατία ὅμως καί ἀδιαλλαξία ἀδυνατοῦν νά συνυπάρχουν. Πρέπει τά κόμματα νά δίνουν τήν μάχη κατά κεραία γιά τήν λαϊκή ἐντολή πού ἔχουν λάβει στά καθημερινά μικροπροβλήματα τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Ἀλλά στά βασικά ζητήματα τῆς χώρας, ὅπως τά καθορίσαμε ἀπό κοινοῦ στό Σύνταγμα, νά τηροῦμε ἀδιάτρητη τήν ἑνότητά μας.