Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Γράμμα 650: Αἰέν ἀχρηστεύειν!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 650/Κυριακή 26.06.2016
 
Αἰέν ἀχρηστεύειν!
 
Ὅταν τήν δεκαετία τοῦ 1960, ἐπί κυβερνήσεως Ἑνώσεως Κέντρου, καταργήθηκαν οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις πού διενεργοῦσαν κατά μόνας οἱ διάφορες πανεπιστημιακές σχολές καί θεσμοθετήθηκε πρακτικά ἡ ὁμαδοποίηση τῶν σχολῶν καί ἡ διενέργεια ἐξετάσεων ἀνά ὁμάδα σχολῶν, τό μέτρο χαιρετίσθηκε ὡς πρόοδος καί ἀπεξάρτηση ἀπό ἕνα ἀρτηριοσκληρωτικό σύστημα. Ὀρθῶς, γιατί ἔδινε τήν εὐκαιρία σέ ἕναν ὑποψήφιο φοιτητή, ὁ ὁποῖος δέν κατάφερνε νά περάση στήν σχολή τῆς πρώτης προτίμησής του νά εἰσαχθῆ σέ μία ἄλλη καί νά μήν χάση τή χρονιά του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ καλοί μαθητές δέν κινδύνευαν νά ἀποτύχουν ὁλοκληρωτικά μία χρονιά ἐξαιτίας μιᾶς (συχνά τυχαίας) ἀποτυχίας ἤ ἐπειδή εἶχαν ἐπιλέξει μία σχολή στήν εἴσοδο τῆς ὁποίας συνωστίζονταν πολλοί (καί, ἴσως, καλύτεροί τους).
Ἔκτοτε, ὅλα τά συστήματα πού ἴσχυσαν διατήρησαν λίγο-πολύ τήν ἴδια φιλοσοφία. Ὡς ἐδῶ, ὅμως, γιατί ἦρθε ἡ ἀνεκδιήγητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ἡ ὁποία στά μόνα πεδία ἀπό τά ὁποῖα ἀντλεῖ περγαμηνές εἶναι ὁ κομματικός τακτικισμός, ἡ ἀντιδημοκρατική (κεκαλυμμένη ὁλοκληρωτική) νοοτροπία καί ὁ ὀπισθοδρομικός λαϊκισμός, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου καταργεῖ ὅ,τι καλό εἶχαν ἐπιτύχει οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, ἀφοῦ ἡ ἴδια δέν διαθέτει τις προϋποθέσεις γιά κάτι δημιουργικό.
Ἔτσι, ἡ Ἐπιτροπή πού συστάθηκε γιά τήν Παιδεία, ἀποφάσισε νά πριμοδοτῆ μέ ἕναν καθοριστικό γιά τήν εἰσαγωγή ἀριθμό “μορίων” ὅσους διαλέγουν μία μόνο σχολή ἐπιβραβεύοντας, ὅπως ἰσχυρίζεται προσχηματικά, τό ὅτι ἔχουν κατασταλαγμένη ἄποψη γιά τό μέλλον τους.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὡστόσο, τό πιθανότερο εἶναι νά ἐπανέλθη ἀνεπίσημα στήν πράξη ἡ διενέργεια εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἀνά σχολή, τουλάχιστον σέ αὐτές μέ μεγάλη ζήτηση, καί νά διαπιστωθῆ ὅτι ἀπό τίς ὑπόλοιπες ἀποκλείονται οἱ καλύτεροι πού ἀτύχησαν, οἱ ὁποῖοι ἀφήνουν γιά αὐτές τό πεδίο ἐλεύθερο στούς χειρότερους.
Δέν θά πρέπη, βέβαια, νά παραξενεύη αὐτή ἡ ἰδέα· ρμόζει πόλυτα σέ μία κυβέρνηση πού πεχθάνεται τήν ριστεία και διαπρέπει στην χρήστευση κάθε διαδικασίας πού δίνει τή δυνατότητα διαμόρφωσης πνευματικά λοκληρωμένων καί νεξάρτητων πνευμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου