Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Γράμμα 646: Ζητεῖται κορόιδο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 646/Δευτέρα 06.06.2016
 
Ζητεῖται κορόιδο
 
Γιατί ξεκίνησαν ἀπό σήμερα κυλιόμενες ἀπεργίες οἱ ἐργαζόμενοι στά μέσα σταθερῆς τροχιᾶς (μετρό, τράμ...) τῆς πρωτεύουσας; Φοβοῦνται μήπως ἰδιωτικοποιηθοῦν; Ἀστεῖα πράγματα! Ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση φρόντισε νά ἀκυρώση τή σχετική διαδικασία πρίν κάν τήν ξεκινήσει.
Δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἰδιώτης πρόθυμος νά ἐπενδύσει σέ ἀστικές συγκοινωνίες μιᾶς χώρας, ὅπου γνωστοί (κατά τόν ἐπιεικέστατο χαρακτηρισμό) ταραχοποιοί “μπουκάρουν” ἀνενόχλητοι σέ γραφεῖα τῆς ἑταιρείας πού τά διαχειρίζεται, κλέβουν τίς λίστες μέ τά ὀνοματεπώνυμα καί τίς διευθύνσεις τῶν ἐλεγκτῶν καί τίς δημοσιοποιοῦν γιά ἐκφοβισμό, ἐπιβάλλοντας τήν ἀπόσυρσή τους ἀπό την “κυκλοφορία”.
Δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἰδιώτης πρόθυμος νά ἐπενδύσει σέ ἀστικές συγκοινωνίες μιᾶς χώρας, ὅπου ἡ κυβέρνηση, ἀντί νά κάνη τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά ἀποτρέπη τό κάψιμο λεωφορείων καί τρόλλεϋ ἀπό τούς γνωστούς (κατά τόν ἐπιεικέστατο χαρακτηρισμό) ταραχοποιούς, ἀκυρώνει ἤ τροποποιεῖ τά δρομολόγιά τους.
Μόνον κορόιδα θά διακινδύνευαν τά λεφτά τους σέ χώρα πού διαφεντεύουν τά “καλόπαιδα” τῶν Ἐξαρχείων!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου