Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Γράμμα 644: Ἀδιάτρητη Ἐθνική Ἑνότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 644/Πέμπτη 02.06.2016
 
Ἀδιάτρητη Ἐθνική Ἑνότητα
 
Τόν Αὔγουστο τοῦ 1949 ὁ “Δημοκρατικός Στρατός” ὑπέστη στό Βίτσι καί στόν Γράμμο στρατηγική καταστροφή. Γιά νά ἀποφύγη τήν ὁλοκληρωτική ἐξόντωσή του κατέφυγε στίς χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ ὀργανώνοντας τήν ἐπανασύνταξη τῆς ἐξόρμησής του. Ἀλλά καί ἡ ἄλλη πλευρά δέν ἐφησύχασε. Τούς συμπαθοῦντες τόν “Δημοκρατικό Στρατό” πού δέν εἶχαν ἀνέβη στά βουνά, τούς ἔστειλε στήν Μακρόνησο γιά νά μετανοήσουν σκάβοντας τό βραχερό ἔδαφος καί τραγουδῶντας τραγούδια πατριωτικά.
Καί οἱ νικητές δέν ἔμειναν ἑνωμένοι. Στίς 21 Ἀπριλίου 1967 μιά ὁμάδα κατώτερων ἀξιωματικῶν ἐπέβαλε κατά τῶν ἀνωτέρων της καί τοῦ κατεστημένου δικτατορία. Ἀκολούθησαν διάφορα ἀντικινήματα.
Ἐκτός ἀπό λίγες στιγμές (ὅπως τήν νύχτα τῶν ἐκλογῶν), τόν πολιτικό βίο τῆς χώρας χαρακτηρίζει ἀδιαλλαξία. Δημοκρατία ὅμως καί ἀδιαλλαξία ἀδυνατοῦν νά συνυπάρχουν. Πρέπει τά κόμματα νά δίνουν τήν μάχη κατά κεραία γιά τήν λαϊκή ἐντολή πού ἔχουν λάβει στά καθημερινά μικροπροβλήματα τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Ἀλλά στά βασικά ζητήματα τῆς χώρας, ὅπως τά καθορίσαμε ἀπό κοινοῦ στό Σύνταγμα, νά τηροῦμε ἀδιάτρητη τήν ἑνότητά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου