Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Γράμμα 463: Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν.Δ.

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 463/Παρασκευή 09.10.2015
 
Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ν.Δ.
 
Οἱ συνιστῶσες τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης πού μετέχουν στήν Κεντρική Ἐφορευτική Ἐπιτροπή τοῦ Κόμματος, ἀποφάσισαν νά γίνουν οἱ ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου τοῦ κόμματος στίς 22 Νοεμβρίου, καί ἄν δέν ἐπιτύχει κανείς ἀπό τούς τέσσερις ὑποψηφίους τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία νά ἐπαναληφθοῦν ἀνάμεσα στούς δύο πρώτους μιά ἑβδομάδα ἀργότερα.
Θά ἔχουν ἔτσι ὅλο τόν χρόνο γιά νά διατυπώσουν τίς προγραμματικές πλατφόρμες τους γιά τήν προσέλκυση τῆς λαϊκῆς πλειοψηφίας στίς ἑπόμενες βουλευτικές ἐκλογές. (Τό κατά πόσο θά ὑλοποιήσουν αὐτές τίς ἐπαγγελίες μετά τήν ἐκλογή τους, εἶναι ἄλλη ὑπόθεση.) Τό κόστος τῆς διαδικασίας γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου προέδρου προϋπολογίζεται σέ τουλάχιστον 700.000 εὐρώ. Αὐτά πρέπει νά ἔχουν βρεθῆ ἤδη. Εἶναι ὅμως ἑτοιμασμένος ὁ καθένας ἀπό τούς τέσσερις ὑποψηφίους γιά τό ἀπό ποῦ θά ἀναζητήση τήν κάλυψη τοῦ συσσωρευμένου χρέους τοῦ κόμματος, πού ἔχει ἀνέλθη σέ ἑκατομμύρια; Δέν θά τό ξαναεξυπηρετήσουν οἱ κρατικές τράπεζες, ἐνόσω προϊστάμενος ὑπουργός τους θά εἶναι ὁ κ. Σταθάκης. Αὐτό θά εἶναι ἕνα πρόσθετο, ἀλλά πολύ ἰσχυρό, κίνητρο γιά τόν νέο ἀρχηγό τῆς ΝΔ, νά νικήση στίς ἑπόμενες ἐκλογές τόν Σύριζα, παρέχοντας εὐεργεσία στήν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου