Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 486: Ἀνάγκη Ἀρετῆς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 486/Κυριακή 01.11.2015
 
Ἀνάγκη Ἀρετῆς
 
Πολλοί συμπολῖτες ἐνῶ ἀπεχθάνονται βαθύτατα τόν Σύριζα, ἐπιθυμοῦν νά βρίσκεται αὐτός στήν ἐξουσία, διότι φοβοῦνται πώς ἄν ἐπέστρεφε στήν ἀντιπολίτευση θά ἔκανε τήν χώρα μπάχαλο.
Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς τεράστιας ἀποχῆς στίς τελευταῖες ἐκλογές ὀφείλεται σ’αὐτόν τόν λόγο. Ἦταν ἐκεῖνοι πού δέν τούς πήγαινε τό χέρι νά ψηφίσουν τόν Σύριζα, ἀλλά ἤθελαν νά μήν ἀνατιναχθῆ ἡ γαλήνη τοῦ τόπου. Γιά τόν λόγο αὐτό καί μέ τήν σύμπραξη τοῦ κλεπτοψηφικοῦ Μπόνους συνεχίζει νά μᾶς κυβερνᾶ ἡ μειοψηφία τοῦ Σύριζα.
Μέ τό νά προτιμοῦμε ὅμως νά βρίσκεται ἕνα κακό κόμμα στήν ἐξουσία, διότι φοβούμαστε πώς ἄν τήν χάση θά προκαλέση καταστροφή, δέν μπορεῖ νά κυβερνηθῆ ὁ τόπος μας. Θά λάβη μία πτωτική ἐξέλιξη μέχρι νά διαλυθῆ.
Χρειάζεται λοιπόν νά μαζέψουμε κάθε σταλιά πολιτικῆς ἀρετῆς πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει, ὥστε στίς ἑπόμενες ἐκλογές νά δόσουν τήν ψῆφο τους οἱ πολῖτες στά κόμματα πού θέλουν νά τούς κυβερνήσουν, ὥστε νά λειτουργήση ἡ δημοκρατία κανονικά. Καί ὄχι νά ἀφήσουν νά γίνη πάλι κυβέρνηση ἕνα κόμμα πού τό φοβοῦνται νά εἶναι ἀντιπολίτευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου