Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 496:Προσοχή!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 496/Τετάρτη 11.11.2015
 
Προσοχή!
 
Ἀπό τίς εὐτυχέστερες ἐφευρέσεις ὑπῆρξε τό internet. Ἔδωσε τήν δυνατότητα στόν καθένα νά στέλνει δωρεάν καί ἀστραπιαῖα μήνυμα σέ ὅποιον ἤθελε καί γνώριζε τήν ἠλεκτρονική διεύθυνσή του. Τά ἔξοδα τοῦ συστήματος ὑπερκαλύπτει ἡ παρεμβολή διαφημίσεων μεταξύ τῶν κειμένων του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ κλειδοκράτορες τοῦ internet συνειδητοποίησαν τελευταῖα τό μέγεθος τῆς οἰκονομικῆς τους ἀπώλειας ἀπό τήν ἀπεριόριστη δωρεάν χρησιμοποίησή του.
Γιά νά την περιορίσουν καί νά πείσουν/ἀναγκάσουν τούς χρῆστες του νά τούς καταβάλλουν κάποιο κόστος, ἔκαναν ἀτελέστερες τίς ὑπηρεσίες πού παρέχει.
Ἔτσι, ἐδῶ καί καιρό κάποια μηνύματά μας τά ἀποστέλλουμε μέ πολύν κόπο καί καθυστέρηση. Ἄλλα δέν φτάνουν στούς παραλῆπτες. Μέ πρόσχημα τόν περιορισμό τῶν ἀνεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) πού κατακλύζουν τά ἠλεκτρονικά ταχυδρομεῖα (καί ἀποτελούν πραγματικό πονοκέφαλο) περιόρισαν τόν ἀριθμό τῶν παραληπτῶν ἑνός μηνύματος ἤ/καί τόν ἀριθμό τῶν παραληπτῶν τοῦ συνόλου τῶν μηνυμάτων μέσα σέ κάποιο χρονικό διάστημα.
Τό νά λάβης τά μέτρα σου ἀγαπητέ ἀναγνώστη εἶναι ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ Γράμματος καί ὄχι ἡ ἀξιοποίηση τῆς εὐκαιρίας διαμαρτυρίας πρός τήν κυβέρνηση ἤ τήν Ε.Ε. πού δέν παρεμβαίνουν ὑπέρ τῶν χρηστῶν στό καίριο αὐτό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου