Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 492: Νά μᾶς ἐξαγοράσουν

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 492/Σάββατο 07.11.2015
 
Νά μᾶς ἐξαγοράσουν
 
Μέ τό ψύλλου πήδημα κλείνουν οἱ δρόμοι. Ζητᾶ μιάν αὔξηση κάποια ὁμοσπονδία, ἔρχεται ἕνας ἐπιφανής ξένος, θέλει νά δείξη τά νύχια της μιά ὁμάδα μπαχαλάκηδων, καί παραλύουν οἱ συγκοινωνίες. Ταλαιπωρούμαστε ἐμεῖς ὁ κοσμάκης νά πηγαίνουμε ποδαρόδρομο ἤ ξοδευόμαστε νά παίρνουμε ταξί.
Τό κόστος πού ὑφίσταται ἀπό αὐτά ἡ οἰκονομία εἶναι ὑπέρογκο, ἀλλά μπορεῖ νά ὑπολογιστῆ μέ ἀκρίβεια. Θά ἔπρεπε τό Τέθριππο (τό λεγόμενο Κουαρτέτο) νά μᾶς τάξη τήν διανομή ἑνός δώρου στό τέλος τοῦ δωδεκάμηνου, κατά τό ὁποῖο δέν θά κλείσουμε τούς δρόμους, ἀπό τά λεφτά πού θά προκύψουν ἀπό τήν ἀδιατάρακτη λειτουργία τῆς οἰκονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου