Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 513: Συλλογική αὐτοκτονία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 513/Δευτέρα 30.11.2015
 
Συλλογική αὐτοκτονία
 
Ἀρχίζουν ἀπό αὔριο ἀλλεπάλληλες ἀπεργίες. Ἄλλες ἀπό τήν ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση καί ἄλλες γιά συντεχνιακές διεκδικήσεις. Θά κλείνουν ἐκ περιτροπῆς τά ἐργοστάσια πού ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν, καί τά συγκοινωνιακά μέσα. Ὅταν ρωτήσεις ἕναν ἐργατοπατέρα γιά τόν σκοπό τῆς ἀπεργίας ἀπαντᾶ, ὅτι ἡ κάλυψη τῆς δαπάνης τῆς ζωῆς ἔφτασε στό ἀδύνατο καί ἡ κυβέρνηση πρέπει νά αὐξήση τούς μισθούς.
Αὐτό ξέρομε ὅλοι πώς ἐπιτυγχάνεται μέ αὔξηση τῶν φόρων καί τῶν κρατήσεων, μέ περικοπές τῶν συντάξεων ἤ σέ βάρος τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῶν προϊόντων μας. Ἄρα θά μεγαλώσουν τόν φαῦλο κύκλο, σπρώχνοντας τήν οἰκονομία μας πρός τήν αὐτοκτονία.
Ἐνῶ γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τήν ἐθνική μας ἐξαφάνιση, θά ἔπρεπε ὄχι μόνο νά μήν ἀπεργοῦμε, ἀλλά νά ἐργαζόμασταν περισσότερο γιά νά αὐξήσουμε τήν παραγωγή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου