Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 514: Οἱ διασκέψεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 514/Τρίτη 01.12.2015
 
Οἱ διασκέψεις τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου
 
Ἔχουν γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας οἱ διασκέψεις τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν καί κυβερνήσεων τοῦ Δυτ. Κόσμου στήν εὐρύτερη ἔννοια του. Ἡ οἰκονομική κρίση, ἡ κλιματική καταστροφή, ἡ ἐπέλαση τῶν μεταναστῶν, ἡ τρομοκρατία προσφέρουν διαρκῶς θέματα γιά τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τήν κοινή ἀντιμετώπισή τους. Μέ φωτισμένα ἀπό αἰσιοδοξία πρόσωπα χαμογελοῦν πρός τούς φωτογράφους καί τούς εἰκονολῆπτες γιά νά τεκμηριώσουν τήν εἰκόνα πώς ἐλέγχουν τήν κατάσταση.
Τά ἀποτελέσματα εἶναι πού λείπουν. Ὁ κάθε ἀρχηγός σκέπτεται τό κόστος πού θά ἔχουν γιά τήν χώρα του τά προτεινόμενα μέτρα, καί πετᾶ σέ ἄλλες τό μπαλάκι. Τήν μία ἡμέρα ἀπειλεῖται πόλεμος μεταξύ Ἀμερικῆς καί Ρωσίας, τήν ἑπομένη συμφιλιώνονται πρός γενική κατάπληξη, γιά νά δείξουν τήν τρίτη, ὅτι τήν συμφιλίωση δέν τήν θεωροῦν δεσμευτική.
Ὁ 21ος αἰώνας κερδίζει τά πρωτεῖα τῆς ἀρχηγικῆς ἐπιπολαιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου