Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 539: Ἀποψιό-μετρα!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 539/Σάββατο 26.12.2015
 
Ἀποψιό-μετρα!
 
«Τά σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας πρέπει νά ἀλλάξουν. Πρέπει νά πάψει νά μπαίνει σέ καλούπια ἐθνομέτρου ἡ ἔρευνα καί ἡ άποψη τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν Ἱστορία καί ὅπως αὐτή διδάσκεται στό σχολεῖο. Στήν Ἑλλάδα ἐθνική ἱστορία θεωρεῖται ὅ,τι κάποιοι ἔχουν ἐπιβάλει. Δηλαδή, αὐτό πού οἱ ἴδιοι θεωροῦν – καί ὄχι οἱ ἱστορικοί ἐπιστήμονες – πώς ἀποτελεῖ τήν ἐθνική ἱστορία τῶν Ἑλλήνων.», δήλωσε ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Παιδείας κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου.
Θά μποροῦσε νά συμφωνήση κανείς μαζί της ἄν ἦταν βέβαιο ὅτι θά ὑπῆρχε ὁμογνωμία ὅλων τῶν ἱστορικῶν ἐπιστημόνων.
Ἀλλά καί, μέ δεδομένες τίς ἀπόψεις τόσο τῶν συναδέλφων της κυρίας Ἀναγνωστοπούλου στήν κυβέρνηση καί τό κόμμα ὅσο καί τῆς σχεδόν μονοκομματικῆς Ἐπιτροπῆς Σοφῶν, νά διατηρήση σοβαρώτατες ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τό τί θά ἀντανακλᾶται στά νέα σχολικά βιβλία καί ποιά θά εἶναι ἡ ἱστορική καί ὄχι η ἐθνική ταυτότητα πού εὐαγγελίζεται ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ἀντώνης Λιάκος.
Γιατί, κατά τά φαινόμενα, τό “ἐθνόμετρο” πρόκειται νά ἀντικατασταθῆ ἀπό κάποιο “συριζόμετρο” ἤ, ἐν πάση περιπτώσει, ἀπό κάποιο “ἀποψιόμετρο” πού θά ἐπιβάλλει ὡς ἀπόλυτη ἀλήθεια τίς ἐξίσου (αν ὄχι πολύ πιό) μονόπλευρες (καί ἐν πολλοῖς ἀνιστόρητες) ἰδεοληψίες τῶν ὁμοϊδεατῶν τῆς κυρίας ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου