Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 537: Παιδεία: «πρόσω ὁλοταχῶς» πρός τήν ἀπαξίωση!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 537/Πέμπτη 24.12.2015
 
Παιδεία: «πρόσω ὁλοταχῶς» πρός τήν ἀπαξίωση!
 
Καταργεῖται, λέει, μέ διάταξη τῆς νέας μορφῆς τοῦ νομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἡ ὑποχρέωση τῆς ἐλάχιστης ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας (τῶν 13 ἑβδομάδων) γιά νά θεωρηθῆ ὅτι ἕνα μάθημα διδάχθηκε ἐπαρκῶς. Γιά τήν ἐπάρκεια θά ἀποφασίζει ἡ Σύγκλητος, στήν ἐκλογή τῆς ὁποίας θά ἔχουν κυρίαρχο λόγο οἱ φοιτητικές ὀργανώσεις, δηλαδή οἱ πιό μαχητικές ἀπό αὐτές πού θά συνασπίζονται μέ τίς ἀναρχοαριστερές ὀρδές.
Προφανῶς πρός ἱκανοποίηση τῶν ἐπίδοξων ¨τραμπουκοειδῶν¨ καταληψιῶν πού θά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἀντιδράσεις φοιτητῶν ὑπό τόν φόβο τῆς ἀπώλειας τοῦ ἑξαμήνου.
Γιατί δέν ἁπλοποιοῦν περισσότερο τήν κατάσταση; Θά μποροῦσαν, λόγου χάριν, νά θεωροῦν ἐπαρκῆ τήν διδασκαλία ἐφόσον συμφωνοῦν μέ αὐτό τά μέλη τῆς ὀργάνωσης «Ρουβίκων». Καί νά βαθμολογοῦν ἄνευ ἐξετάσεων μέ ¨ἄριστα¨ τούς πάντες, ἀφοῦ ἡ ἐπάρκεια τῆς διδασκαλίας θά ἔχει πιστοποιηθῆ ἀπό τόσο ἔγκριτο σῶμα. Καί νά ἐγκαταστήσουν καντίνες στά πανεπιστημιακά κτήρια γιά τήν καλοπέραση τῶν κατά καιρούς καταληψιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου