Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 543: Ἡ νέα ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 543/Τετάρτη 30.12.2015
 
Ἡ νέα ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση
 
Κάθε ὑπουργός πού θέλει νά ἀφήση τήν σφραγίδα τῆς προσφορᾶς του στήν ἐκπαίδευση, τροποποιεῖ τό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Κάποτε προφθαίνει ὁ ἴδιος ὑπουργός καί κάνει δύο μεταρρυθμίσεις.
Ὁ σημερινός θέλει ἡ δική του νά εἶναι μεγαλόπνοη καί γι’αὐτό σχημάτισε μιά ἐπιτροπή νά τοῦ εἰσηγηθῆ τίς ἀλλαγές. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἡ δουλειά αὐτή θά πάρη χρόνο. Γιά νά ἀρχίση ἡ μεταρρύθμιση ἐδῶ καί τώρα ὁ ὑπουργός θέλει νά καταστήση ὑποχρεωτική τήν διετῆ φοίτηση στά νηπιαγωγεῖα. Τό νήπιο δηλαδή ἀκόμη καί ἄν ἔχει στό σπίτι μιά γιαγιά πού ἔχει συνταξιοδοτηθῆ καί τό φροντίζει, θά εἶναι ὑποχρεωμένο νά προσάγεται ἐπί δύο χρόνια στό νηπιαγωγεῖο.
Εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νά μισήση τό σχολειό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου