Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 541: Συνολική καταδίκη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 541/Δευτέρα 28.12.2015
 
Συνολική καταδίκη
 
Οἱ πολυήμερες ταραχές στήν Κορσική μέ στόχο τό ἐκεῖ μουσουλμανικό στοιχεῖο ἦρθε νά προστεθῆ στά περιστατικά ἀντιδράσεων πού ἐκτρέπονται σέ μορφές ρατσιστικῆς, καί ἰδιαίτερα ἀντιμουσουλμανικῆς βίας. Τό κῦμα τῶν μουσουλμάνων προσφύγων καί οἰκονομικῶν μεταναστῶν καί οἱ συνακόλουθες κοινωνικές ἀναστατώσεις στίς τοπικές κοινωνίες σέ συνδυασμό μέ ἄλλους παράγοντες (οἰκονομική κρίση, ἔλλειψη ἀμοιβαιότητας κ.λπ.) εὐνοοῦν τήν ἀνάπτυξη ἀντιδράσεων αὐτῆς τῆς μορφῆς. Καί εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀναχαιτιστοῦν προτοῦ ἡ μαζικότητά τους ξεπεράση τό σημεῖο πέρα ἀπό τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή.
Οἱ Εὐρωπαῖοι καταδικάζουμε τήν βία ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχεται. Δέν πρέπει νά περιοριζόμαστε στήν καταγγελία. Χρειάζεται ἡ ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς ἀρχῆς στήν πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου