Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 527: Γιά πόσο ἀκόμα;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 527/Δευτέρα 14.12.2015
 
Γιά πόσο ἀκόμα;
 
Πολλοί ἔβγαλαν ἕναν στεναγμό ἀνακούφισης μετά τήν ἀποτυχία τοῦ γαλλικοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου νά κατακτήσει τήν ἐξουσία σέ κάποια ἀπό τίς ἕξι περιφέρειες, ὅπου εἶχε πρωτεύσει στόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα.
Τό θέμα, ὅμως, εἶναι πῶς θά ἀνακοπῆ ἡ συνεχῶς μεγαλύτερη ἀνταπόκριση πού βρίσκει στό ἐκλογικό σῶμα καί ὄχι ἡ ἀποτροπή τοῦ μοιραίου μέ κινητοποιήσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς. Κοντολογίς, τό θέμα εἶναι νά ἐντοπισθοῦν (καί νά ἀλλάξουν στόν βαθμό τοῦ ἐφικτοῦ) ὅλες οἱ πολιτικές πού σπρώχνουν τόν κόσμο στήν ἀγκαλιά του καί ὄχι νά ἐκφωνούνται “ἀναθέματα” καί ἐκκλήσεις τοῦ τύπου «δῶστε (ψῆφο) καί σῶστε». Εἰδάλλως, κάποια στιγμή θά ἐπέλθει τό μοιραῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου