Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 515: Ἡ ἀξιοπιστία μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 515/Τετάρτη 02.12.2015
 
Ἡ ἀξιοπιστία μας
 
Στήν διετία 2008-2009 ἡ κυβέρνηση ἀντιμετώπιζε μεγάλα παράπονα τῶν ἀγροτῶν, πώς δέν προστατεύει τό εἰσόδημά τους. Ἔλεγαν ὅτι οἱ ἐπιδοτήσεις πού εἰσέπρατταν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι χαμηλές καί δέν ἀνταποκρίνονταν στό καλλιεργητικό κόστος. Μέ τό σύνθημα ¨Τιμές Ἀθηνῶν καί ὄχι Βρυξελλῶν¨ μπλόκαραν τούς δρόμους. Τό βιαιότερο ἐπεισόδιο σημειώθηκε στήν προβλήτα τοῦ Πειραιᾶ. Ἕνα βαπόρι ξεφόρτωσε μιά μηχανοκίνητη φάλαγγα ἀπό τήν Κρήτη, ἡ ὁποία ἤθελε νά καταλάβη τό ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί ἡ ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ στήριξε ἀνεπιφύλακτα τήν προσπάθειά της.
Ἔγινε φανερό στήν κυβέρνηση, ὅτι μέ τήν ἀγροτική τάξη σύσσωμη ἐναντίον της θά χάση τίς ἐκλογές. Καί θά ἦταν σκόπιμο εἰς βάρος τῶν δημοσίων ἐσόδων νά μοιραστοῦν σέ 700.000 ἀγρότες κάπου 380 ἑκατομμύρια σάν ἀποζημίωση γιά ἀνύπαρκτες καταστροφές πού ὑποτίθεται ὅτι εἶχαν ὑποστῆ. Καθώς τά λεφτά αὐτά δέν θά ἔβγαιναν ἀπό κοινοτικά ταμεῖα, δέν προβλεπόταν ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά ἀντιδράση. Στίς Βρυξέλλες ὅμως ἔψαξαν τό κιτάπι καί βρῆκαν, πώς ὅταν ἡ κυβέρνηση ἐπιδοτεῖ τήν παραγωγή ἑνός προϊόντος νοθεύει τόν διεθνῆ διαγωνισμό. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε αὐτήν τήν ἄποψη καί ἀπεφάνθη, ὅτι οἱ ἀγρότες ἔπρεπε νά ἐπιστρέψουν τά λεφτά πού εἶχαν εἰσπράξει παρανόμως μαζί μέ πρόστιμα.
Γιά τήν πραγματοποίηση τῆς ἐπιστροφῆς ὁ σημερινός ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης κ. Εὐ. Ἀποστόλου κατέθεσε στήν χθεσινή συνεδρίαση τῆς Βουλῆς τροπολογία σέ ἄλλο νομοσχέδιο καί ζήτησε μαζί μέ τήν κυβέρνηση ἡ Βουλή νά τό ψηφίση. Μόλις ὅμως τελείωσε ἡ συνεδρίαση δήλωσε, ὅτι οἱ ἀγρότες δέν πρέπει νά ἀνησυχοῦν, διότι ὅσο εἶναι αὐτός ὑπουργός καί κυβερνᾶ ὁ Σύριζα δέν θά ὑπάρξη ἐπανείσπραξη τῶν παρανόμων ἀποζημιώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου