Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 517: Ὀλέθριες ὁλιγωρίες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 517/Παρασκευή 04.12.2015
 
Ὀλέθριες ὁλιγωρίες
 
Μέχρι πρίν ἀπό λίγο καιρό τρέμαμε μήπως μᾶς πετάξουν ἔξω ἀπό τήν Εὐρωζώνη. Τό ἀποφύγαμε προσωρινά, ὅπως εὐελπιστοῦμε, ἀλλά δέν προλάβαμε νά τό χαροῦμε γιατί ἐδῶ καί λίγες μέρες ἄρχισε τό σούσουρο πώς κάποιοι – καί αὐτή τήν φορά ὄχι οἱ “τρισκατάρατοι” Γερμανοί – θέλουν νά μᾶς ἐκπαραθυρώσουν ἀπό τήν Ζώνη τοῦ Σένγκεν. Καί αὐτό ὄχι μόνον γιατί ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά βάλει μιά τάξη στόν ἔλεγχο τῶν ροῶν τῶν μεταναστῶν, ἀλλαί καί γιατί δέν ἔχει ἀνταποκριθεῖ σέ προτάσεις εὐρωπαϊκῆς βοήθειας πρός τοῦτο. Ὅπως τήν συμμετοχή τῆς ὁμάδας RABIT στή φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς χώρας, τήν ἀποστολή κομάντος τῆς FRONTEX στά σύνορα μέ τήν ΠΓΔΜ, τήν παραλαβή ὑλικοῦ ταυτοποίησης τῶν προσφύγων ἤ ἔκτακτης ἀνάγκης καί τήν δημιουργία σημείων ὑποδοχῆς (hotspots) καί ταυτοποίησης.
Παράλληλα, ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ Η.Π.Α. ἐξετάζουν τό θέμα νά ἐπαναφέρουν τήν ἔκδοση βίζας γιά τούς Ἕλληνες πού μεταβαίνουν ἐκεῖ, λόγω τῆς ἀνικανότητας διαχείρισης τοῦ ¨προσφυγικοῦ ρεύματος¨ ἀπό τήν κυβέρνηση καί τῆς ἀπόστασης πού χωρίζει τίς ἐνέργειες τῆς χώρας ἀπό αὐτά πού ἰσχύουν διεθνῶς.
Καί καλά τά hotspots, γιά τά ὁποῖα ἔπρεπε νά κινητοποιηθοῦν ἑλληνικές δυνάμεις, γιά τά ὑπόλοιπα γιατί δέν ὑπῆρχε ἀνταπόκριση; Γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι αὐτή ἡ κυβέρνηση δέν διαθέτει στελέχη πού νά ἔχουν μάθει νά κυβερνοῦν καί νά παράγουν ἔργο. Τά μόνα πού ξέρουν καί εἶναι ἱκανοί νά φέρουν εἰς πέρας εἶναι ἡ ἐπικοινωνιακή διαχείριση τῶν ἀρνητικῶν πεπραγμένων τους καί ἡ ἄλωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τό κόμμα. Σ’αὐτά ἀριστεύουν, παρά τό ὅτι ἡ ¨ἀριστεία¨ τούς φέρνει ἀναγούλα! Γιά ὅλα τά ἄλλα παίρνουν μπρός ἕνα βῆμα πρίν ὁδηγήσουν τήν χώρα στόν γκρεμό. Γι’αὐτό καί τελικά καί σέ συνδυασμό μέ τήν τροχοπέδη τῶν ἰδεοληψιῶν τους ὅ,τι κάνουν τό κάνουν μέ τόν χειρότερο τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου