Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 523: Πιστοποιητικό Κοινωνικῶν Φρονημάτων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 523/Πέμπτη 10.12.2015
 
Πιστοποιητικό Κοινωνικῶν Φρονημάτων

Πολλοί γελοῦσαν ὅταν ἡ Ζωή (μία εἶναι ἡ Ζωή) ρωτοῦσε ὑποψήφιους γιά τήν διοίκηση τῆς κρατικοκομματικῆς Ε.Ρ.Τ. ποιά ἦταν ἡ στάση τους στό “μαῦρο” πού τῆς εἶχε ἐπιβάλει ἡ προηγούμενη κυβέρνηση. Καί τό θεωροῦσαν ὡς ἀπωθημένο της λόγω τῆς ἔκθεσής της στά κάγκελα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς φωνάζοντας «Βοήθεια!».
Λάθος! Ἐπρόκειτο γιά μία νέα μορφή τοῦ ἀλήστου μνήμης Πιστοποιητικοῦ Κοινωνικῶν Φρονημάτων. Τό ὁποῖο ἐφαρμόζεται ἔκτοτε σέ ὅλον τόν δημόσιο τομέα. Πιό εὔκολα καί πιό αὐστηρά μάλιστα, γιατί οἱ νέες τεχνολογίες ἔχουν ἐπιτρέψει τό σχετικό “φακέλωμα” καί ἡ ἀνάσυρση τῶν ἐπιβαρυντικῶν στοιχείων νά γίνωνται πολύ εὐκολώτερα.
Ἔτσι, μέ συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή μέ συνεντεύξεις σέ κομματικούς τοποτηρητές, οἱ ὁποῖες διαρκούσαν μερικές φορές λίγα δευτερόλεπτα, καρατομήθηκαν οἱ περισσότεροι διοικητές νοσοκομείων. Ἀρκεῖ ὁ “φάκελός” τους νά περιεῖχε κάποιο ἀπαράδεκτο στίγμα, ὅπως «ἐπέδειξε ἐπαγγελματική ἐπάρκεια», «ἐπιδίωξε νά βάλη σέ τάξη τό μπάχαλο», «ἐπιχείρησε νά ἐξασφαλίση ἐναλλακτική, πέραν τῆς κρατικῆς, χρηματοδότηση», «διέθετε ἀνεγνωρισμένη διεθνῆ πεῖρα».
Τό τελευταῖο, μάλιστα, θά πρέπει νά ἦταν τό πλέον ἐπιβαρυντικό στοιχεῖο γιατί φανέρωνε ἄτομο πού διαθέτει προσωπικότητα καί δέν εἶναι κομματικός ὀσφυοκάμπτης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου