Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 536: Ἀναντιστοιχία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 536/Τετάρτη 23.12.2015
 
Ἀναντιστοιχία
 
Πολλές ἑρμηνεῖες ἀκούστηκαν γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν 1ο γῦρο τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τῆς «Νέας Δημοκρατίας» νά συγκεντρώση ἕνα διόλου εὐκαταφρόνητο ποσοστό καί νά περάση ἔστω καί δεύτερος στήν ἑπόμενη φάση τῆς διεκδίκησης τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος. Καί πολλές εἰκασίες γιά τίς ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς ἐπιτυχίας.
Πρέπει, ὡστόσο, νά ἐπισημανθῆ καί κάτι ἀκόμα: ἡ ἐπιτυχία του, ἀλλά καί ἐν μέρει τό ποσοστό πού συγκέντρωσε ὁ τέταρτος ὑποψήφιος, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης, ἀναδεικνύουν τό χάσμα πού χωρίζει τούς σημερινούς ψηφοφόρους τοῦ κόμματος ἀπό τούς μηχανισμούς καί ἐν πολλοῖς τό στελεχιακό δυναμικό τοῦ κόμματος πού κινοῦνται σέ ἕνα δικό τους παρωχημένο κόσμο.
Καί οἱ δύο, ἀλλά κυρίως ὁ πρῶτος, προσέλκυσαν πολλούς ψηφοφόρους παρότι ἀφενός μέν εἶχαν τά λιγότερα ἐρείσματα στό ἐσωτερικό τοῦ κόμματος, ἀφετέρου δέ ὑπῆρξαν ἀπό τούς λίγους ὑπουργούς τῆς προηγούμενης συγκυβέρνησης πού προώθησαν μή δημοφιλεῖς μεταρρυθμίσεις. Ἄν συνυπολογισθεῖ, μάλιστα, ὅτι ὁ πρῶτος στερήθηκε ψήφους ἀπό ἄτομα πού ναί μέν ἐπιθυμοῦσαν νά ἡγηθῆ τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης, ἀλλά δέν τούς πήγαινε νά χρισθοῦν μέλη τοῦ κόμματος, συνάγεται ὅτι ἡ ἀπήχησή του στήν κοινωνία – καί, ὡς ἐκ τούτου, στό ἐκλογικό σῶμα – εἶναι πολύ μεγαλύτερη.
Ὡστόσο, στό κόμμα ὑπερισχύουν ἀκόμα τά ¨γρανάζια¨ πού ἀντιπροσώπευαν τούς ψηφοφόρους πού ἔχουν μετακινηθεῖ, ἴσως ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, πρός δεξιότερους ἕως ἀκροδεξιούς κομματικούς σχηματισμούς, ἀλλά καί πρός τήν λαϊκίστικη ἀκροαριστερά.
Ἀντίθετα, πρός τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση ἔχει στραφεῖ ἕνα μέρος κεντρώων καί κεντροαριστερῶν ψηφοφόρων εἴτε ἐπειδή τήν ἐκλαμβάνει ὡς τό μοναδικό ἀνάχωμα ἀπέναντι στήν καταστροφική κυβερνητική χιονοστιβάδα εἴτε ἐπειδή εὐελπιστεῖ (δίκαια ἤ ἄδικα εἶναι ἄλλο θέμα) ὅτι μόνο μέσα ἀπό αὐτήν μπορεῖ νά ξεπηδήσει ἕνα πολιτικό ρεῦμα πού θά ἐφαρμόση τίς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις πού χρειάζεται ἕνα σύγχρονο εὐρωπαϊκό κράτος. Καί πρός τοῦτο, παρέβλεψε τίς ὁποιεσδήποτε ἀναστολές του καί ψήφισε τόν ὑποψήφιο πού θεώρησε ὡς τόν πιό κατάλληλο γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν στόχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου