Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 528: Διωγμοί, Πυγμαχία, Τρομοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 528/Τρίτη 15.12.2015
 
Διωγμοί, Πυγμαχία, Τρομοκρατία
 
Ἐράνισμα εἰδήσεων ἀπό τίς σημερινές ἐφημερίδες:
«Σαράντα φοιτητές(;) τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριστερᾶς καταδίωξαν τούς πέντε μέ διεθνῆ σταδιοδρομία ἀξιολογητές πού μετέβησαν γιά ἀξιολόγηση στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Στή συνέχεια, μάλιστα, ἀκολούθησαν μέ αὐτοκίνητο τά ὀχήματα τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν γιά νά ἐντοπίσουν τό ξενοδοχεῖο ὅπου εἶχαν καταφύγει οἱ ἀξιολογητές».
«Ἐπίθεση ἀπό περίπου εἴκοσι κουκουλοφόρους δέχθηκαν στήν Πατησίων ἀστυνομικοί τῆς ὁμάδας ΔΙ.ΑΣ. μέ ἀποτέλεσμα τόν ἐλαφρύ τραυματισμό τοῦ ἑνός ἀπό αὐτούς.»
«Τρεῖς ἐλεγκτές στόν σταθμό τοῦ μετρό τῆς Ὁμόνοιας ξυλοκοπήθηκαν ἀπό ὁμάδα δέκα περίπου ἀτόμων μέ κουκοῦλες καί κράνη καί ὁδηγήθηκαν γιά τίς πρῶτες βοήθειες σέ νοσοκομεῖο.»
Κατά τά ἄλλα, οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας ζοῦν σέ ἕνα κράτος μέ κατοχυρωμένες τίς δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τήν ἀσφάλειά τους. Γιαυτό καί ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας θεώρησε ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή νά προωθήση τό νομοσχέδιο πού ἐπαναφέρει τήν παντοδυναμία τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων τῶν φοιτητῶν στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί, μέσω αὐτῆς, τήν ἀσυδοσία στό εὐαγές ἔργο τῶν δυναμικῶν ὁμάδων κρούσης ἁπλῶν φοιτητῶν, αἰωνίων φοιτητῶν, καί ἐξωπανεπιστημιακῶν ὁμοϊδεατῶν τους νά κτίζουν καθηγητές στά γραφεῖα τους, νά  καταχερίζουν αὐτούς πού δέν συμμερίζονται τήν (ἀκρό)αριστερή ἰδεολογία τους, νά ἀκυρώνουν ἐκδηλώσεις σέ πανεπιστημιακούς χώρους πού δέν εἶναι τοῦ  γούστου τους, νά ἐπιβάλουν τίς ἐπιλογές τους σέ συνεδριάσεις τῶν πανεπιστημιακῶν ὀργάνων, νά ἐκλέγουν τίς πανεπιστημιακές ἀρχές και τούς διδάσκοντες ὅλων τῶν βαθμίδων κ.λπ. κ.λπ.
Ἀλλά τί νά περιμένει κανείς ἀπό μία κυβέρνηση τῆς ὁποίας ἡ δημοκρατικότητα εἶναι τελείως προσχηματική καί τό μόνο πού τήν ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ διαιώνιση τῆς ἐξουσίας της ἀκόμα καί μέσα ἀπό τήν τρομοκράτηση τῶν πάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου