Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 540: Ἀναισθησία καί ἀνευθυνότητα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 540/Κυριακή 27.12.2015
 
Ἀναισθησία καί ἀνευθυνότητα
 
Οἱ ἀργίες τοῦ τέλους τοῦ χρόνου δίνουν τήν εὐκαιρία σέ πολλά ἄτομα, στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, γιά ὀλιγοήμερες διακοπές. Αὐτές δέ μεταφράζονται σέ μία ἔξαρση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος πρός ὁρισμένους τουριστικούς προορισμούς. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς περιλαμβάνονται καί ἀρκετοί προορισμοί στήν Ἑλλάδα. Ἡ ὁποία, σημειωτέον, περιμένει πολλά ἀπό τά τουριστικά ἔσοδα γιά τήν οἰκονομία της πού χειμάζεται λόγω τῆς πολύχρονης κρίσης. Ἡ περίοδος τῶν ἑορτῶν καί, γενικότερα, ἡ χειμερινή περίοδος εὐνοεῖ τόν ἀστικό τουρισμό σέ ὅλες του τίς μορφές, μέ αἰχμές τίς συγκεντρωμένες ἀργίες καί τά σαββατοκύριακα. Βασικός μοχλός τοῦ ἀστικοῦ τουρισμοῦ εἶναι ἡ ἐπίσκεψη σέ ἀρχαιολογικούς τόπους, μουσεῖα κλπ.
Ἔ, λοιπόν, οἱ ἀρχαιοφύλακες, ἐπειδή διαφωνοῦν μέ κάποιες διατάξεις τοῦ ἑνιαίου μισθολογίου πού τούς ἀφοροῦν, ξεκίνησαν ἀπροειδοποίητα (!) νά ἀπεργοῦν ἀκριβῶς τά σαββατοκύριακα τῆς χειμερινῆς περιόδου, τιμωρῶντας στήν οὐσία ἀδιακρίτως τούς ἀλλοδαπούς καί ἡμεδαπούς τουρίστες πού ἐπέλεξαν νά ἐπισκεφθοῦν διάφορους ἑλληνικούς προορισμούς. Θεμιτή ἡ προάσπιση δικαιωμάτων (ἄν καί συχνά πρόκειται γιά προνόμια), ἀλλά θά πρέπει νά συνυπολογίζονται καί οἱ ἐπιπτώσεις γιά τό κοινωνικό σύνολο. Ὄχι «γαία πυρί μειχθήτω»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου