Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 522: Ἀντ’αὐτῆς (τῆς συναίνεσης)

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 522/Τετάρτη 09.12.2015
 
Ἀντ’αὐτῆς (τῆς συναίνεσης)
 
Αἰφνίδια ὄξυνση σκιάζει τίς σχέσεις τῆς κυβέρνησης μέ τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο τίς τελευταῖες ἡμέρες. Καί ὅμως σέ αὐτό στηριζόταν ἡ ἑλληνική πλευρά γιά νά ἐπιτύχει ἐλάφρυνση τοῦ βάρους τοῦ χρέους τῆς χώρας. Καπάκι, ἦρθε καί ἡ ἔνταση στίς σχέσεις μέ τήν γερμανική πλευρά καί εἰδικότερα μέ τόν Γερμανό Ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Ἄλλοι τίς ἀποδίδουν σέ οὐσιαστικές διαφωνίες, ἄλλοι σέ ὑπαναχώρηση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς πού δέν ἀντέχει νά πάρη καί νά ἐφαρμόση τά μέτρα πού συμφώνησε καί ἄλλοι (κυβερνητικοί) σέ σκλήρυνση τῆς στάσης τῶν γνωστῶν καί μή ἐξαιρετέων ¨ἀνθελλήνων¨ ἤ στήν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων τους.
Μήπως ὑπάρχει καί ἄλλη ἐξήγηση; Ἴσως. Μήπως, λοιπόν, ὁ παμπόνηρος καί ἀνενδοίαστος τακτικιστής πρωθυπουργός προσπαθεῖ νά πετύχη μέ αὐτά τά τερτίπια ὅ,τι δέν πέτυχε μέ τήν ὕπουλη πρόσκλησή του γιά συναίνεση σχετικά μέ τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ ἀσφαλιστικοῦ; Μήπως, δηλαδή, ἐπιχειρεῖ καί πάλι, φέρνοντας τήν χώρα στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καί στά πρόθυρα τοῦ grexit, νά ἐκβιάση τήν ἀντιπολίτευση νά ψηφίση αὐτή τά ἐπώδυνα μέτρα στή θέση τῆς ἀκλόνητης πλειοψηφίας (πού ἰσχυρίζεται ὅτι διαθέτει);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου