Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 516: 3 Δεκεμβρίου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 516/Πέμπτη 03.12.2015
 
3 Δεκεμβρίου
 
Ἡ σημερινή ἡμέρα ἀποτελεῖ μία ἐφιαλτική ἐπέτειο. Στίς 3.12.1944 τό ΚΚΕ κατέβασε τίς ὀργανώσεις του, τίς φανερές καί τίς παραλλαγμένες, σέ ἀπαγορευμένο συλλαλητήριο στό Σύνταγμα γιά νά ἀμφισβητήση τήν ἐξουσία τῆς κυβέρνησης. Τό ΚΚΕ ἀπό μῆνες βρισκόταν σέ ἕναν περίπλοκο προβληματισμό. Ἀπό ὅταν ἔγινε φανερό, ὅτι οἱ Γερμανοί χάνοντας τόν πόλεμο θά ἀποτραβηχτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ ἡγεσία του κυμαινόταν ἀνάμεσα στήν πρόθεση νά καταλάβη ἀμέσως ὁλόκληρη τήν ἐξουσία ἤ νά συμμετάσχη στήν κυβέρνηση «Ἐθνικῆς Ἑνότητας» μέ τούς ἰδεολογικούς καί πολιτικούς του ἀντιπάλους. Ὥστε μέ ἑλιγμούς μέσα στό κοινοβουλευτικό σύστημα νά ἐπικρατήση χωρίς μιά ἀντιπαράθεση τῆς «πατρίδας τοῦ Σοσιαλισμοῦ», ἡ ὁποία τό κατηύθυνε, μέ τήν Δύση. Διάλεξε τήν δεύτερη λύση.
Στήν «Κυβέρνηση τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητας», ἤ μᾶλλον στόν Ἄγγλο πρέσβυ πού κινοῦσε τά νήματά της, βρῆκε τό μάστορή του. Ὑποχρεώθηκε νά ἐπιλέξη ἀνάμεσα στήν συνέχιση τῆς συμμετοχῆς του σ’αὐτήν, ἐφαρμόζοντας τήν γραμμή της, καί στήν ἔνοπλη σύγκρουση. Τό μεγάλο ἁμάρτημά του ἦταν ὅτι προτίμησε τήν αἱματηρή ἀντιπαράθεση, ἐνῶ τό Κρεμλῖνο τοῦ ἔδωσε νά καταλάβη πώς δέν θά τό στηρίξη στήν βίαιη ἀναμέτρηση. Ἔτσι ἡ κομμουνιστική διαδήλωση πού πορευόταν πρός τό Σύνταγμα προκάλεσε νεκρούς καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Τό ποιά εἶχε τούς περισσότερους ἐκεῖνο τό πρωϊ εἶναι δευτερεῦον ζήτημα, γιατί στίς 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ἡ μεταπολεμική φάση τοῦ Ἐμφυλίου, πού τελείωσε μόλις τόν Αὔγουστο τοῦ 1949, προκαλῶντας στόν τόπο τεράστιες συμφορές ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἔχουμε ἀκόμη ἐντελῶς ἀπαλλαγῆ.
Εὐχή καί κατάρα στούς ἐπερχόμενους, ποτέ νέος Ἐμφύλιος Πόλεμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου