Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 524: Ἐπικίνδυνοι καί ἄφρονες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 524/Παρασκευή 11.12.2015
 
Ἐπικίνδυνοι καί ἄφρονες
 
Δήλωσε ὁ ὑπουργός Πολιτισμοῦ ὅτι: «ἡ Ἑλλάδα δέν θά διεκδικήσει δικαστικῶς τά Μάρμαρα, ἐπειδή κινδυνεύει νά χάσει τό δικαστήριο.» καί διέκοψε τή συνεργασία μέ τό διεθνές νομικό γραφεῖο πού ἀσχολιόταν μέ τήν ὑπόθεση.
Ἄραγε σκέφτηκε τή ζημιά πού ἔκανε; Δυσαρέστησε τόσο τήν διάσημη καί δημοφιλέστατη ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου πού ἀγωνιζόταν γιά τό θέμα. Τράβηξε τό χαλί κάτω ἀπό τα πόδια ὅλων αὐτῶν πού εἶχαν κινητοποιηθεῖ ὑποστηρίζοντας τήν ἐπιστροφή. Καί ὁμολόγησε, χωρίς νά τόν ὑποχρεώση κανένας, ὅτι ἡ διεκδίκηση ἔχει καί νομικά ἐπισφαλεῖς πλευρές (ἄν ἔχει), παρέχοντας ἐπιχειρήματα καί πλεονεκτήματα στόν ἀντίπαλο τῆς σχετικῆς δημόσιας ἀντιπαράθεσης.
Ἄραγε δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι κατ’ἐξοχήν ἡ θέση του ἀπαιτεῖ διπλωματία καί δέν πρέπει νά λέει ὅτι «κατεβάζει ἡ κούτρα του».
Ἐκτός καί ἄν ἤθελε ἁπλά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό μία σχέση πού δέν συνάδει μέ τήν (δῆθεν) ἀριστερή μίζερη ἰδεοληψία του.
Οἱ πράξεις καί τά λόγια του, πάντως, ἀποκαλύπτουν πῶς αὐτός πού ἀπορρίπτει τήν ἀριστεία ἐπιλέγει (ἐπιεικῶς) τήν ἀνοησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου