Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 544: Τό «Ἐθνόμετρο»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 544/Πέμπτη 31.12.2015
 
Τό «Ἐθνόμετρο»
 
Ἡ προοδευτική διανόηση τοῦ τόπου μας ἔχει ξεσηκωθῆ ἐναντίον τῆς ἔλλειψης ἀντικειμενικότητας στά βιβλία τῆς ἱστορίας. Καί ἐναντίον τῶν ἰδιωτῶν πού καλλιεργοῦν αὐτήν τήν ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά λάβη μέτρα εὐτυχῶς, ὅσο διατηρεῖται τουλάχιστον τό παρόν πολίτευμα. Ἀλλά στό σχολεῖο ἔχει ἐλεύθερα τά χέρια καί θά τά χρησιμοποιήση δραστηρίως. Προγραμματίζει νά καταργήση τό «Ἐθνόμετρο» στήν ἀφήγηση τῶν συμβάντων.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι οἱ διαπρεπεῖς ἱστορικοί τοῦ παρελθόντος μας ἀπό τόν Θουκυδίδη ὥς τόν Παπαρηγόπουλο καί τόν Σπύρο Μαρκεζίνη υἱοθέτησαν ὑπερβολές γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Δουλειά τῆς σύγχρονης ἱστοριογραφίας εἶναι νά ἀφαιρέση τίς ὑπερβολές καί νά τονίση τίς ἀλήθειες πού βρίθουν ἀπό φύλλα δάφνης. Τό τέλος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τήν ἁγνότητα τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, τήν στρατηγική ἰδιοφυΐα τοῦ Κολοκοτρώνη. Τήν σωστή διάκριση μεταξύ τῆς προπαγανδιστικῆς ἱστορίας καί τῆς λαμπρῆς ἀλήθειας ἔχει κάνει ὁ Ν. Σβορῶνος, ξεπερνῶντας τούς περιορισμούς ἀπό τήν πολιτική ἰδεολογία του.
Ἡ ἄντληση ὑπερηφάνειας ἀπό τό παρελθόν μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη προκειμένου νά ἐπιζήσουμε σάν ἔθνος ἤ λαός (βάλτε τήν λέξη τῆς προτίμησης σας) στό μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου