Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 532: Παράλληλα κι ἀσύμπτωτα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 532/Σάββατο 19.12.2015
 
Παράλληλα κι ἀσύμπτωτα
 
Πρίν ἀπό ἐνάμιση μήνα ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης διατύπωνε τήν πρόθεσή του νά δημιουργηθεῖ ἕνα ¨παράλληλο τραπεζικό σύστημα¨, τό ὁποῖο νά μήν ἐλέγχεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ὀνειρευόταν νά χρηματοδοτήση μέσω αὐτοῦ τήν οἰκονομία πού σχεδίαζαν νά στήσουν οἱ κυβερνητικοί (ἀν)εγκέφαλοι. Φυσικά, τό σχέδιο προσέκρουσε στήν ἀνυπαρξία κεφαλαίων γιά τή δημιουργία του καί στίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν.
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ κυβέρνηση ἔφερε στή Βουλή, μαζί μέ τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2016, ἕνα ¨παράλληλο πρόγραμμα¨. Μέ αὐτό σκόπευε νά ¨χρυσώση τό χάπι¨ τῶν βουλευτῶν τῆς συγκυβέρνησης πού ἦταν ἀναγκασμένοι νά ψηφίσουν μέ βαριά καρδιά ἕναν προϋπολογισμό τελείως ἄσχετο μέ τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις καί τίς ἰδεοληψίες τους. Τό ¨πῆρε μυρωδιά¨ ὅμως τό κουαρτέττο, ἀντέδρασε καί ἡ κυβέρνηση ἀνέκρουσε πρύμναν.
Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού ἡ κυβέρνηση κινεῖται σέ δύο ¨παράλληλες¨ τροχιές, ἄν συνυπολογισθῆ καί τό ¨παράλληλο σύστημα πληρωμῶν¨ πού σχεδιαζόταν στά παρασκήνια τήν βαρουφάκειο περίοδό της. Ὡστόσο, οἱ ¨παράλληλες¨ εὐθεῖες δέν συναντῶνται ὅσο καί ἄν προεκταθοῦν. Καί τίθεται τό ἐρώτημα: πόσο μπορεῖ νά ἰσορροπῆ μία κυβέρνηση πατῶντας σέ δύο παράλληλες γραμμές, μία πραγματική καί μία φαντασιακή, πού δέν πρόκειται νά συγκλίνουν στό ὁρατό μέλλον;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου