Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Γράμμα 542: Ἀφελληνισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 542/Τρίτη 29.12.2015
 
Ἀφελληνισμός
 
Δέν ἔχουν περάσει πολλές ἡμέρες ἀφότου ἡ συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ὑπέγραψε τήν σύμβαση παραχώρησης δεκατεσσάρων περιφερειακῶν ἀεροδρομίων σέ ὅμιλο γερμανικῶν κυρίως, ἀλλά καί ἑλληνικῶν συμφερόντων. Ἡ ὁποία μάλιστα παρουσιάστηκε ὡς ἰδιωτικοποίηση, παρότι δέν εἶχε καμία σχέση μέ ἰδιωτικοποίηση. Τήν διαδικασία τήν εἶχε βρεῖ σχεδόν τελειωμένη ἀπό τήν προηγούμενη συγκυβέρνηση, ἀλλά οἱ ἰδεοληπτικές ἀγκυλώσεις της δέν τήν ἄφησαν νά προχωρήση ταχύτερα.
Ἀκολουθεῖ ἡ ὑπογραφή τῆς σύμβασης πώλησης τοῦ ξενοδοχειακοῦ συγκροτήματος «Ἀστήρ» στή Βουλιαγμένη σέ ὅμιλο πολυεθνικῶν συμφερόντων (ἀνάμεσα στά ὁποῖα κρατικά κεφάλαια τῶν ἐμιράτων, ἄραβες ἐπενδυτές, τουρκική ἑταιρεία κ.λπ.). Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ περισσότερη καί οὐσιαστικώτερη δουλειά εἶχε γίνει τά προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ἁπλά, τροποποιήθηκαν τά τελικά συμβατικά κείμενα, παρατείνοντας τήν ἐκκρεμότητα ἐπί μῆνες.
Ἡ συγκυβέρνηση προσαρμόζεται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν. Καί μέ τίς ¨κωλοτοῦμπες¨ της ἴσως νά βοηθήση τήν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν ἀναδεικνύεται ἐπαρκῶς, εἶναι ὅτι μέ τίς ὀλιγωρίες πολλῶν προηγούμενων κυβερνήσεων καί τίς σκανδαλολογίες, ἀντιδράσεις πολλῶν πρώην ἀντιπολιτεύσεων (ἀλλά καί συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων, καθώς καί ἀρχόντων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης) οἱ σχετικές διαδικασίες δέν ξεκίνησαν ὅταν ἔπρεπε. Μέ δύο σημαντικές ἐπιπτώσεις: α) δέν συνέβαλαν στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη ἐγκαίρως, ὥστε νά ἀποτραπῆ ἤ νά ἀμβλυνθῆ ἡ οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, β) δέν δρομολογήθηκαν ὅταν ὁ ἑλληνικός ἐπιχειρηματικός κλάδος ἦταν στίς καλές του, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποσποῦν τό μερίδιο τοῦ λέοντος ξένα συμφέροντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου