Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 510: Ἀδιόρθωτος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 510/Παρασκευή 27.11.2015
 
Ἀδιόρθωτος
 
Τά ἀνατολικά μας σύνορα εἶναι ζωτικά. Ὁ κ. Ἐρντογάν ἐπιβουλεύεται τήν παρουσία στήν Θράκη, τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Δωδεκάνησο, μᾶς παρεμβάλλει ἐμπόδια στήν ὑφαλοκρηπίδα καί μᾶς ἀπειλεῖ μέ μιά καινούργια ἐκστρατεία στήν Κύπρο. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση μας εἶχε ἐπιτύχει τήν ἀναστολή τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ μέ μιά ἄτυπη συμμαχία μας μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία, τήν Αἴγυπτο καί τό Ἰσραήλ. Ὅλοι γνώριζαν, ὅτι αὐτός πού μετροῦσε στρατιωτικά γιά τήν Τουρκία ἦταν τό Ἰσραήλ. Παρά ταῦτα μέ τό Ἰσραήλ ὁ κ. Τσίπρας ἐπικοινωνοῦσε ὡς πρωθυπουργός μέ φειδώ καί διά τρίτων προσώπων.
Τώρα πού ἄνοιξε μιά πολιτική «ἐγκάρδιας συνεννόησης» μέ τόν Ἐρντογάν γιά νά περιορίση τόν ἀριθμό τῶν μεταναστῶν πού μᾶς στέλνει ἡ Τουρκία γιά νά αὐξήση τήν πίεση της, βρῆκε τήν περίσταση νά ἐπισκεφθεῖ ἐπιτέλους τήν Ἰερουσαλήμ. Καί εἶχε τήν φαεινή ἔμπνευση νά ἐπέμβη στίς ἰσραηλοπαλαιστινιακές σχέσεις καί νά δηλώση ὅτι προτίθεται νά ἀναγνωρίση τήν μεταφορά τῆς πρωτεύουσας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους τους ἀπό τήν Γάζα στήν Ἀνατολική Ἰερουσαλήμ. Παραμένει ἀδιόρθωτος σέ καταστροφικούς χειρισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου