Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 494: Τά Ἑλικόπτερα

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 494/Δευτέρα 09.11.2015
 
Τά Ἑλικόπτερα
 
Ἔχει γίνει μέρος τῆς καθημερινότητας τό χαρακτηριστικό πλατάγισμα τῶν ἑλίκων τους πού περιστρέφονται. Πετάει ἕνα ἑλικόπτερο καί κανείς δέν σηκώνει τό κεφάλι του νά τά κυττάξη, πλήν ἄν ἐνδιαφέρεται νά δῆ τί τύπου εἶναι – διότι οἱ διαδηλώσεις πού παραλύουν τήν κυκλοφορία ἔγιναν ἐνδημικές στήν Ἀθήνα. Διαδηλώνει τό τάδε σωματεῖο, διαδηλώνουν οἱ μαθητές τοῦ γυμνασίου καί τά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ, ἐπίκειται ἡ μεγάλη δαδήλωση τῶν ἀγροτῶν καί ἴσως καί τῶν νηπιαγωγῶν πού θά φέρουν μαζί καί τούς τροφίμους τους, γιά νά εἶναι πιό μαζική καί νά φράξη ἐντελῶς τούς δρόμους.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά κάθε λίγο καί λιγάκι κλείνονται ἀπό τήν Ἀστυνομία οἱ δρόμοι γιά νά κυκλφορήσουν ἀνεμπόδιστα οἱ ἐπίσημοι ξένοι τῆς ἄλλοτε Τρόϊκας καί νῦν τοῦ Τεθρίππου. Ἡ Ἀθήνα πάει νά γίνει καθημερινῶς ἀδιάβατη.
Γιατί νά μήν μετακινοῦμε μέ ἑλικόπτερα τούς ξένους μας; Ἡ κίνηση τους θά εἶναι ταχύτερη καί ἄνετη. Ἀλλά καί πιό ἀσφαλῆς, διότι μέ τόσα ἑλικόπτερα πάνω στόν οὐρανό οἱ τρομοκράτες δέν θά θελήσουν νά στοχοποιήσουν κανένα ἀπό αὐτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου