Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Γράμμα 487: Κλεπτοκρατία

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 487/Δευτέρα 02.11.2015
 
Κλεπτοκρατία
 
Μέ τό ἰσχύον σύστημα τοῦ σταυροῦ οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ξοδεύουν ἕνα κάρο λεφτά γιά νά μπορέσουν νά ἐκλεγοῦν. Νά μοιράζουν διαφημιστικό ὑλικό, νά στέλνουν γράμματα, νά προσλαμβάνουν χειροκροτητές γιά τίς ἀτομικές συγκεντρώσεις τους, νά χαρτζηλικώνουν ἀπαιτητικούς ψηφοφόρους. Τό κόστος καθιστᾶ βαρύ ὄχι ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλά τοῦ φίλου συνδυασμοῦ μέ τόν ἀνταγωνισμό μεταξύ τῶν συνυποψηφίων. (Μόνο κόμματα πού ἐλέγχουν τήν ἐκλογική βάση τους κατά τρόπο στρατιωτικό, δέν ὑποφέρουν ἀπό τό κυνῆγι τοῦ σταυροῦ, ἀλλά αὐτά εἶναι λίγα.)
Τελευταίως κάθε τόσο γίνονται τρομακτικές ἀποκαλύψεις πολιτικῶν πού χρηματίζονται γιά νά ἀντέξουν στήν προεκλογική δαπάνη. Τά ἔσοδα ἀπό τήν δουλειά τους καί ἡ βουλευτική ἀποζημίωση, ἄν ἐκλεγοῦν, δέν ἐπαρκοῦν. Γι’αὐτό καί γλύφουν τό μέλι πού περνᾶ ἀπό τά δάχτυλά τους.
Κάποια πρόσφατη περίπτωση ἑνός νεαροῦ πού θέλησε νά πολιτευθῆ καί ζήτησε τήν γνώμη μας, μᾶς ἐπανέφερε στόν νοῦ τήν πάγια συμβουλή μας. Ἄν δέν εἶναι πλούσιος νά κάτση στά αὐγά του. Γιατί ἀλλοιῶς θά γίνη κλέφτης ἤ δέν θά βγῆ βουλευτής. Καί ἄν παρά ταῦτα καταφέρη νά ἐκλεγῆ παραμένοντας τίμιος, θά πεθάνη στήν ψάθα καί θά ἀφήση ἄκληρη τήν οἰκογένειά του.
Ἀπό τά διλήμματα καί τά δράματα αὐτά μπορεῖ νά μᾶς γλιτώση μόνο ἡ κατάργηση τοῦ σταυροῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου